Drewniana synagoga w Rawiczu, 1783-1888

Drewniana synagoga w Rawiczu 1783 1888Fragment litografii dostępnej w monografii Waleriana Sobisiaka, Dzieje Ziemi Rawickiej [Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1967, s. 223] przedstawiający wybudowaną metodą szachulcową drewnianą synagogę, która służyła społeczności żydowskiej Rawicza w latach 1783-1888. Synagoga ta została rozebrana w 1888 roku i na tym samym miejscu wybudowano w latach 1888-1889 murowaną synagogę zburzoną przez niemieckie władze okupacyjne w kwietniu 1941 roku.

Pierwsza drewniana synagoga w Rawiczu znajdowała się w kwartale obecnych ulic: Mikołaja Kopernika, gen. Władysława Sikorskiego, Adama Mickiewicza, Średnia, na terenie obecnej sali sportowej. Synagoga służyła społeczności żydowskiej Rawicza do 1783 roku, gdy na sąsiednim placu wybudowano metodą szachulcową nową, drewnianą, synagogę służącą społeczności rawickich Żydów od 1783 do 1888 roku.

 

Tematy pokrewne