Historia rawickich Żydów

Czytaj więcej...
Żydzi związani byli z Rawiczem prawie od początku istnienia miasta. W szczytowym okresie (1840 r.) w Rawiczu mieszkało 1780 osób wyznania mojżeszowego (20,3%) na 8752 mieszkańców. Dla porównania w 1793-1794 r. Rawicz liczył 7290 mieszkańców, w tym 1087 Żydów (14,9%), a w 1816 r. na ogólną liczbę 7456 mieszkańców mieszkało w Rawiczu 1200 osób wyznania mojżeszowego (16,1%). Społeczność rawickich Żydów była częścią naszego miasta, tworzyła jego tkankę społeczną, kulturową, gospodarczą. Opowieść o Rawiczu bez opowieści o rawickich Żydach jest naznaczona brakiem, niedopowiedzeniem, jest po prostu niepełna…