O projekcie

Czytaj więcej...

Celem projektu „Rawiccy Żydzi” (strona internetowa oraz strona facebookowa) jest przede wszystkim przywracanie pamięci o życiu, historii, losach rawickich Żydów, bez których historia naszego miasta byłaby historią niepełną, niedopowiedzianą… Pamięć jest bowiem spoiwem łączącym przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, jest współuczestnictwem w historii, budowaniem więzi z tymi, których już nie ma, którzy żyli w Rawiczu i dla Rawicza, którzy darzyli to miasto ogromnym sentymentem, którzy byli z nim w jakikolwiek sposób związani…