O projekcie

O projekcie

logo

Celem projektu „Rawiccy Żydzi” (strona internetowa oraz strona facebookowa) jest przede wszystkim przywracanie pamięci o życiu, historii, losach rawickich Żydów, bez których historia naszego miasta byłaby historią niepełną, niedopowiedzianą… Pamięć jest bowiem spoiwem łączącym przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, jest współuczestnictwem w historii, budowaniem więzi z tymi, których już nie ma, którzy żyli w Rawiczu i dla Rawicza, którzy darzyli to miasto ogromnym sentymentem, którzy byli z nim w jakikolwiek sposób związani…

Materiały publikowane na stronach „Rawiccy Żydzi” pochodzą głównie z kwerend przeprowadzanych w repozytoriach, bibliotekach i archiwach cyfrowych, między innymi takich jak: serwis „Szukaj w Archiwach” udostępniający opisy oraz skany materiałów z archiwów państwowych i innych instytucji; Yad Vashem Archives; Centralna Biblioteka Judaistyczna (online); portal DELET (materiały SŻIH oraz ŻIH); Jerusalem Cinematheque - Israel Film Archive; German Refugee Rabbis in the United States of America 1933-1990; The National Photo Collection of Israel. Photography dept. Government Press Office; The National Library of Israel; Projekt „Israel Revealed to the Eye”; The Library of Congress; The Leo Baeck Institute - New York/Berlin oraz dziesiątek innych, których nie sposób wszystkich wymienić, a także z zasobów osób prywatnych.  

Na stronach „Rawiccy Żydzi” pojawiać się będą nowe informacje, zdjęcia… jest to projekt otwarty, który będzie rozrastał się w czasie…

Strona internetowa https://rawiccyzydzi.pl/ powstała przy współfinansowaniu Gminy Rawicz w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.