Fragmenty macew i cegieł

Czytaj więcej...1 października 2015 roku podczas robót budowlanych realizowanych w związku projektem pn. „Budowa instalacji oświetlenia plant w ramach Rewitalizacji Plant Jana Pawła II w Rawiczu” w wykopach na rawickich plantach, na odcinku od pomnika Żołnierza Polskiego do miejsca znajdującego się w okolicy klombu przy Szkole Podstawowej nr 3, odnalezione zostały fragmenty macew z widocznymi inskrypcjami hebrajskimi. W wykopach (oraz na hałdach budowlanych) znajdowały się również fragmenty płyt nagrobnych bez napisów, a także gruz ceglany stanowiący pozostałość po zburzonej w kwietniu 1941 roku rawickiej synagodze.