Porozumienie dotyczące utworzenia lapidarium

Czytaj więcej...1 października 2018 roku pomiędzy Gminą Rawicz, Muzeum Ziemi Rawickiej oraz Towarzystwem Przyjaciół Rawicza zostało zawarte „Porozumienie dotyczące współpracy przy realizacji zadania dotyczącego utworzenia lapidarium na terenie cmentarza żydowskiego w Rawiczu (Sierakowie) gm. Rawicz”.

Jego przedmiotem jest „współpraca Stron zmierzająca do utworzenia na terenie cmentarza żydowskiego w Rawiczu (Sierakowie) gm. Rawicz, wpisanego do wojewódzkiej ewidencji zabytków (Zarządzenie nr 02/Le/WEZ/2017 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 7.02.207 r.), lapidarium płyty nagrobnej oraz działalność w zakresie dokumentacji, badań oraz upowszechniania wiedzy na temat historii rawickich Żydów”.