Featured

Plac Rawickiej Synagogi

Plac Rawickiej SynagogiPomysł nadania nazwy „Plac Rawickiej Synagogi” placowi położonemu w Rawiczu w obrębie ulic Wały Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika (pełniącego od 2008 roku funkcję parkingu) narodził się w związku z przypadającą w 2019 roku 130. rocznicą oddania do użytku w Rawiczu synagogi, zwanej Synagogą Wielką. Stojąca w tym miejscu, wybudowana w latach 1888-1889, synagoga została zburzona w kwietniu 1941 roku przez niemieckie władze okupacyjne.

Z propozycją mającą na celu uczczenie w ten sposób pamięci społeczności żydowskiej zamieszkałej niegdyś w Rawiczu wystąpił na zebraniu Towarzystwa Przyjaciół Rawicza członek Zarządu tego Stowarzyszenia Tomasz Dyba. Następnie idea nadania nazwy Plac Rawickiej Synagogi fragmentowi przestrzeni miejskiej Rawicza przedstawiona została na spotkaniu, które odbyło się w ramach porozumienia zawartego między Gminą Rawicz, Muzeum Ziemi Rawickiej oraz Towarzystwem Przyjaciół Rawicza - przedmiotem tego porozumienia jest współpraca zmierzająca do utworzenia na terenie cmentarza żydowskiego w Rawiczu (Sierakowie) lapidarium płyty nagrobnej. Podczas spotkania wszyscy obecni pozytywnie odnieśli się do tego pomysłu. Wniosek w sprawie nadania nazwy Plac Rawickiej Synagogi złożony został 3 września 2019 r. na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Rawicz, który w piśmie z dnia 17 września 2019 roku poinformował Stowarzyszenie, iż złożony wniosek został przekazany Komisji do spraw nazewnictwa ulic Rady Miejskiej Gminy Rawicz.

Plac Rawickiej Synagogi

Ostatecznie uchwała w sprawie nadania nazwy „Plac Rawickiej Synagogi” placowi położonemu w Rawiczu podjęta została 23 października 2019 roku podczas obrad XIII sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz. W głosowaniu udział wzięło 18 radnych, 3 radnych było nieobecnych, wszyscy obecni na sesji radni głosowali za przyjęciem uchwały. 6 listopada 2019 roku uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 9271), weszła w życie 21 listopada 2019 roku.

Fot. Opublikowana 6 listopada 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 9271) uchwała nr XIII/148/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 października 2019 roku w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w mieście Rawicz.

Plac Rawickiej Synagogi Plac Rawickiej Synagogi

[fot.] Uchwała-Plac-Rawickiej-Synagogi

 

Tematy pokrewne