Hedwig Jahnow

Hedwig Jahnow

Hedwig Jahnow urodziła się jako Hedwig Inowraclawer 21 marca 1879 roku w Rawiczu, jej ojcem był Alfred Inowloclawer (zmienił nazwisko na Jahnow) matką Betty Inowraclawer z domu Meyer.

W akcie urodzenia nr 96 sporządzonym 24 marca występuję nazwisko: Inowloclawer. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/31. [Księga urodzeń - miasto]. 1879.

Hedwig Jahnow (Inowraclawer) była nauczycielką, zastępcą dyrektora Elisabethschule w Marburgu, aktywistką społeczną, w latach 1920-1924 była pierwszą kobietą w magistracie miasta Marburga. 7 września 1943 roku została deportowana z Marburga do getta w Terezinie, gdzie zmarła z niedożywienia 22 marca 1944 roku. Ofiara Holokaustu.

Fot. Hedwig Jahnow (1879-1944). Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej http://www.jahnow.de/.

 

 

Tematy pokrewne