Akty urodzenia

Hedwig Jahnow

Hedwig Jahnow urodziła się jako Hedwig Inowraclawer 21 marca 1879 roku w Rawiczu. Jej ojcem był Alfred Inowraclawer (zmienił nazwisko na Jahnow), matką Betty Inowraclawer z domu Meyer. W akcie urodzenia nr 96 sporządzonym 24 marca 1879 roku występuje nazwisko: Inowraclawer.

Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/31. [Księga urodzeń - miasto]. 1879. Dostęp online: Serwis „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 98.

 

 1879 Akt urodzenia Hedwig Jahnow

1879-Hedwig-Jahnow-akt-urodzenia

Tematy pokrewne