Anni Kreutzberger z domu Blumenfeld

Anni Kreutzberger z domu Blumenfeld

Anni Kreutzberger z domu Blumenfeld urodziła się 26 października 1913 roku w Rawiczu przy Posenerstrasse 52 (obecnie ulica 3 Maja, jedna z posesji pomiędzy numerami 6i8 a 20). Jej matką była Henriette (Jettel) Blumenfeld z domu Neufeld, ojcem Ludwig Blumenfeld, co potwierdza akt urodzenia nr 452 sporządzony 28 października 1913 roku w Rawiczu. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/359. [Księga urodzeń]. 1913.

W Rawiczu zmarł Louis (Leiser) Neufeld, dziadek Anni Kreutzberger, urodziła się jej matka Henriette (Jettel) Neufeld. W Rawiczu związek małżeński zawarli Henriette (Jettel) Neufeld i Ludwig Blumenfeld, rodzice Anni Kretzberger.

Louis (Leiser) Neufeld - zmarł 1 sierpnia 1896 roku w Rawiczu (Rawitsch 116I - obecnie ulica Mikołaja Kopernika, posesja pomiędzy numerem 2 a 8) w wieku 71 lat, co potwierdza akt zgonu nr 296 sporządzony 2 sierpnia 1896 roku. Jego żoną była Rieke (Riecke) Neufeld z domu Friedmann. Matką Leisera (Louisa) Neufelda była Liebchen Neufeld z domu Warschaur, ojcem Samuel Neufeld. Córką Leisera (Louisa) i Rieke (Riecke) Neufed była Henriette (Jettel) Neufeld po mężu Blumenfeld matka Anni Blumenfeld po mężu Kreutzberger (1913-1974). Synem Anni Kreutzberger jest dziennikarz, osobowość telewizyjna, Mario Kreutzberger (Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, pseudonim dziennikarski „Don Francisco”). Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/3.1/148. [Księga zgonów]. 1896. Akt zgonu dostępny jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 296.

Henriette (Jettel) Neufeld - urodziła się 13 maja 1875 roku w Rawiczu. Jej ojcem był Louis (Leiser) Neufeld, matką Riecke (Rieke) Neufeld z domu Friedmann, co potwierdza akt urodzenia nr 162 sporządzony 14 maja 1875 roku w Rawiczu. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/7. [Księga urodzeń - miasto]. 1875. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 165.

Henriette (Jettel) Neufeld i Ludwig Simon Blumenfeld - zawarli związek małżeński 17 czerwca 1902 roku w Rawiczu (akt małżenstwa nr 72 - skan nr 147 oraz Skan nr 148). Ojcem urodzonego 2 marca 1879 roku w Gliwicach (niem. Gleiwitz) Ludwiga Simona Blumenfelda był Adolf Blumenfeld, matką Anna Blumenfeld z domu Adler. Rodzicami urodzonej 13 maja 1875 roku w Rawiczu Jettel (Henriette) Neufeld byli Louis (Leiser) Neufeld oraz Riecke (Rieke) Neufeld z domu Friedmann. W dokumencie zapisano, iż świadkami zawarcia związku małżeńskiego byli: Adolf Holz oraz David Friedman. Akt małżeństwa Jettel (Henriette) Neufeld i Ludwiga Simona Blumenfelda znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/2.1/171. [Księga małżeństw]. 1902. Zdigitalizowana wersja aktu małżeństwa dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 147 oraz Skan nr 148.

W Rawiczu urodzili się trzej starsi bracia Anni Kreutzberger, zmarł najstarszy z rodzeństwa Adolf Blumenfeld (ur. 25.03.1903 r., zm. 18.08.1903 r.).

Adolf Blumenfeld - urodził się 25 marca 1903 roku w Rawiczu przy Rathsstrasse 243 (obecnie ulica Ratuszowa, jedna z posesji pomiędzy numerami 15 a 25). Jego matką była Henriette (Jettel) Blumenfeld z domu Neufeld, ojcem Ludwig Blumenfeld, co potwierdza akt urodzenia nr 136 sporządzony 28 marca 1903 roku w Rawiczu. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/174. [Księga urodzeń t.1]. 1903. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 139.

Adolf Blumenfeld - zmarł 18 sierpnia 1903 roku w Rawiczu przy Rathsstrasse 243 (obecnie ulica Ratuszowa, jedna z posesji pomiędzy numerami 15 a 25) w wieku 4 miesięcy i 23 dni, co potwierdza akt zgonu nr 269 sporządzony 18 sierpnia 1903 roku. Jego matką była Henriette (Jettel) Blumenfeld z domu Neufeld, ojcem Ludwig Blumenfeld. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/3.1/177. [Księga zgonów]. 1903. Zdigitalizowana wersja aktu zgonu dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 272.

Erwin Jakob Blumenfeld - urodził się 8 marca 1905 roku w Rawiczu przy Breslauerstrasse 336 (obecnie ulica Grunwaldzka 34). Jego matką była Henriette (Jettel) Blumenfeld z domu Neufeld, ojcem Ludwig Blumenfeld, co potwierdza akt urodzenia nr 90 sporządzony 9 marca 1905 roku w Rawiczu. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/182. [Księga urodzeń t.1]. 1905. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostepna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 93.

Rawicz Grunwaldzka 34 Breslauerstrasse 336

Na zdjęciu kamienica przy ulicy Grunwaldzkiej 34 (w 1905 roku Breslauerstrasse 336), w której urodził się Erwin Jakob Blumenfeld. Według karty adresowej nr 104/988 Gminnej Ewidencji Zabytków kamienica została wybudowana w drugiej połowa XIX wieku. Autor zdjęcia: Tomasz Dyba. Fotografia została wykonana 10.07.2021 r.

Artur Max Blumenfeld - urodził się 6 września 1908 roku w Rawiczu  przy Posenerstrasse 52 (obecnie ulica 3 Maja, jedna z posesji pomiędzy numerami 6i8 a 20). Jego matką była Henriette (Jettel) Blumenfeld z domu Neufeld, ojcem Ludwig Blumenfeld, co potwierdza akt urodzenia nr 362 sporządzony 8 września 1908 roku w Rawiczu. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/328. [Księga urodzeń]. 1908. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 367.

Synem Anni Kreutzberger z domu Blumenfeld jest dziennikarz, osobowość telewizyjna, Mario Kreutzberger, ur. 28 grudnia 1940 roku w Talco, środkowe Chile, (Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, pseudonim dziennikarski „Don Francisco”). W wydanej w 2021 roku autobiografii „Con ganas de vivir. Memorias. Don Francisco” [Wersja elektroniczna kwiecień 2021, Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. Merced 280, piso 6, Santiago de Chile, s. 103-104] Mario Kreutzberger (Don Francisco) pisze: „(…)Según mi madre, Anna Blumenfeld Neufeld, nacida en Rawicz, Polonia, en 1915(…)”. Potwierdza tym samym, że jego matka, Anni (Anna) Blumenfeld urodziła się w Rawiczu, podaje rok 1915, zgodnie z aktem urodzenia Anni Blumenfeld urodziła się dwa lata wcześniej, 26 października 1913 roku. 

Autobiografia Mario Kreutzberger Don Francisco 2021Autobiografia Mario Kreutzberger Don Francisco wersja hiszpańskojęzycznaAutobiografia Mario Kreutzberger Don Francisco wersja angielskojęzyczna

 Powyżej okładki autobiografii Mario Kreutzbergera (Don Francisco):

1. „Con ganas de vivir. Memorias. Don Francisco” wydana w 2021 roku autobiografia Mario Kreutzbergera (Don Francisco). Wersja elektroniczna kwiecień 2021, Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. Merced 280, piso 6, Santiago de Chile.

2. „Entre la espada y la TV. Don Francisco. Autobiografía”. Editorial Grijalbo, S.A. de C.V. México, D.F. 2001. Wydana w 2001 roku (wersja hiszpańskojęzyczna) autobiografia Mario Kreutzbergera (Don Francisco). Dostęp online: Internet Archive. Digitizing sponsor: Kahle/Austin Foundation.

3. „Life, camera, action! Don Francisco. Autobiography”. Editorial Grijalbo, S.A. de C.V. México, D.F. 2002. Wydana w 2002 roku (wersja angielskojęzyczna) autobiografia Mario Kreutzbergera (Don Francisco). Dostęp online: Internet Archive. Donor: Boston Public Library.

12 sierpnia 1937 roku Anni Blumenfeld wyszła za mąż za Ericha Kreutzbergera. Uroczystość odbyła się we Wrocławiu, małżonkowie zamieszkali w Nysie (niem. Niesse), gdzie Erich Kreutzberger prowadził małą firmę odzieżową. Erich Kreutzberger urodził się 2 kwietnia 1905 roku w Ligocie Woźnickiej (niem. Ellguth-Woischnik). Jego matką była Charlotte Kreutzberger. Przed urzędnikiem stanu cywilnego w Woźnikach (niem. Woischnik) informując o jego urodzeniu stawiła się akuszerka Agatha Sojka, co znajduje potwierdzenie w akcie urodzenia nr 33 sporządzonym 6 kwietnia 1905 roku w Woźnikach (niem. Woischnik). Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Częstochowie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego w Woźnikach. Sygnatura: 8/289/0/-/86. Daty: 1905-1908. [Pierwopis aktów urodzeń z lat 1905-1908]. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 36.

1905 Erich Kreutzberger akt urodzenia

1905 Erich Kreutzberger akt urodzenia

W książce adresowej / książce mieszkańców miasta Nysa z 1935 [zob. „Adreßbuch, Einwohnerbuch der Stadt und des Kreises Neisse OS. mit den Städten Patschkau und Ziegenhals und allen Gemeinden aus dem Kreise. Bearbeitet und herausgegeben unter Mitarbeit der Behörden und Gemeinden. 1935”. Verlag: Breslauer Verlags- und Druckerei-G.m.b.H. Breslau 1935. Dostęp online: Martin Opitz Bibliothek - Biblioteka im. Marcina Opitza] znajdują się dwa wpisy dotyczące Ericha Kreutzbergera. Pierwszy z wpisów dotyczy miejsca zamieszkania: „Kreustberger Erich, Kaufmann, Umflut 10”, s. 77 [Umflut (An der Umflut) - nazwę ulicy zmieniono w 1945 roku na ul. Żwirki i Wigury, zob. Zarząd Miejski w Nysie. Ogłoszenie Magistratu Miasta Nysy z dnia 12. Listopada 1945 r. w sprawie zmiany nazw dzielnic, ulic i placów, rzek i potoków, stawów, starych umocnień, wież, pagórków i parków w mieście Nysa, s. 3 [Plik PDF]. Obecnie jest to ul. Żwirki i Wigury]. Drugi z wpisów dotyczy miejsca prowadzenia firmy odzieżowej: „Kreutzberger Erich, Herrenkonfektion, Zollstaße 7”, s. 162 [Zollstrasse - nazwę ulicy zmieniono w 1945 roku na ul. Bankowa, zob. Zarząd Miejski w Nysie. Ogłoszenie Magistratu Miasta Nysy z dnia 12. Listopada 1945 r. w sprawie zmiany nazw dzielnic, ulic i placów, rzek i potoków, stawów, starych umocnień, wież, pagórków i parków w mieście Nysa, s. 8 [Plik PDF]. Obecnie jest to ulica Celna]. Ponadto w autobiografii Mario Kreutzbergera (Don Francisco) „Con ganas de vivir. Memorias. Don Francisco” znajduje się informacja, iż jego ojciec, Erich Kreutzberger, prowadził firmę odzieżową przy Zollstrasse 28 „(…)Con el préstamo de cinco mil marcos de mi amigo Freund y mi condición de buen vendedor, decidí dejar de ser empleado, arriesgarme y poner un pequeño negocio de ropa en Neisse, en la calle Zollstrasse 28” [Wersja elektroniczna kwiecień 2021, Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. Merced 280, piso 6, Santiago de Chile, s. 65-66]. Z kolei na zachowanym do dzisiaj drewnianym wieszaku firmy prowadzonej w Nysie (niem. Neisse) przez Ericha Kreutzbergera (fotografia poniżej) znajduje się czytelny napis: „Erich Kreutzberger, Neisse, Zollstr. 8”. Zollstrasse 8 (ul. Celna 8). Fotografia pochodzi z „Forum Historii Nysy”, serwisu społecznościowego poświęconego historii miasta Nysa.

Erich Kreutzberger drewniany wieszak Nysa

 Drewniany wieszak firmy prowadzonej w Nysie (niem. Neisse) przez Ericha Kreutzbergera.

W wyniku pogromów antyżydowskich (Noc Kryształowa z 9 na 10 listopada 1938 roku) Erich Kreutzberger i jego żona Anni wyjechali z Nysy do Wrocławia (niem. Breslau), gdzie mieszkała jej matka Henriette (Jettel) Blumenfeld i jeden z dwóch braci Artur Blumenfeld, drugi brat Artur Blumenfeld wyemigrował w czerwcu 1938 roku do Argentyny [zob. CELMA - Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, wypłynął do Argentyny 26 czerwca 1938 roku na z portu w Genui, był jednym z pasażerów statku o nazwie Alsina]. Być może w listopadzie 1938 roku matka i brat Anni Blumenfeld mieszkali jeszcze w kamienicy przy Klosterstrasse 15 - adres ten widnieje w datowanym na 1933 rok spisie członków wrocławskiej gminy żydowskiej jako miejsce zamieszkania Henriette (Jettel) Blumenfeld i jej dwóch synów Artura i Erwina. Na zdjęciu: Fragment datowanego na 1933 spisu członków wrocławskiej gminy żydowskiej, według którego we Wrocławiu (niem. Breslau) przy Klosterstrasse 15 mieszkali: Henriette Blumenfeld z domu Neufeld oraz jej dwaj synowie: Eriwn Blumenfeld i Artur Blumenfeld. W spisie podano błędną datę urodzin Henriette Blumenfeld, podano 19.05.1875 r., według aktu urodzenia powinno być 13.05.1875 r. Opis: Akta zarządu gminy żydowskiej we Wrocławiu, dotyczy: K-Z. Spisy członków gminy według ulic, z uwzględnieniem: nazwisk, zawodów, dat urodzenia: A-Z. Sygnatura: 105/81. Data: 1933 rok. Fragment strony 837. Instytucja: Vorstand der Synagogengemeinde zu Breslau. Dostęp online: Centralna Biblioteka Judaistyczna.

1933 Spis członków wrocławskiej gminy żydowskiej

Spisu członków wrocławskiej gminy żydowskiej datowanego na 1933 rok, fragment strony 837.

W listopadzie 1938 roku Ericha Kreutzbergera i jego szwagra Erwina Blumenfelda deportowano do obozu koncentracyjnego Buchenwald. Zostali zwolnieni z obozu w grudniu 1938 roku, udało im się wydostać z Niemiec i przedostać do Anglii do „Kitchener Camp” (zob. Lista nazwisk) w miejscowości Sanwdich w hrabstwie (Kent), w południowo-wschodniej części kraju, prowadzonemu dzięki zaangażowaniu Central British Fund for German Jewry (zob. CBF), który zapewniał schronienie żydowskim mężczyznom nominalnie w wieku od 18 do 40 lat (zob. Kitchener Camp. Refugees to Britain in 1939) uciekającym przed nazistowskim terrorem. Był to punkt tranzytowy, z którego przedostawali się do innych krajów.

W październiku 1939 roku do Chile wyemigrowała z rodziną Anni Kretzberger, wypłynęli z portu w Genui na statku Virgilio, 20 października 1939 roku dopłynęli do portu w Valparaíso w środkowy Chile. Z kolei 19 grudnia 1939 roku z portu w Liverpoolu na statku Orduña do Chile wypływają Erich Kreutzberger i Erwin Blumenfeld. 18 stycznia 1940 roku dopływają do chilijskiego portu Valparaíso. Na Ericha Kreutzbergera czeka w porcie jego żona Anni, rozpoczyna się nowy etap w życiu małżonków, Erich ma 35 lat, jego żona Anni 27 lat. 28 grudnia 1940 roku w miejscowości Talca przychodzi na świat ich pierwszy syn Mario Kreutzberger, para doczekała się również drugiego syna René. Annie Kreutzberger z domu Blumenfeld zmarła w 1974 roku, jej mąż Erich Kreutzberger w roku 2000.

Fotografia poniżej: Mario Kreutzberger (ur. 28.12.1940 r. w Talco, środkowe Chile) i jego rodzice: urodzona w Rawiczu Anni Kreutzberger oraz Erich Kreutzberger. Wykonana w 1941 roku fotografia pochodzi z książki „Entre la espada y la TV. Don Francisco. Autobiografía”. Editorial Grijalbo, S.A. de C.V. México, D.F. 2001, s. 80/81. Jest to wydana w 2001 roku (wersja hiszpańskojęzyczna) autobiografia Mario Kreutzbergera (Don Francisco). Podpis pod zdjęciem: „Al cumplir un año, acompañado de mis padres”. Dostęp online: Internet Archive. Digitizing sponsor: Kahle/Austin Foundation.

1941 Anni Mario Erich Kreutzberger

Fotografia poniżej: Mario Kreutzberger w wieku szesnastu lat (ur. 28.12.1940 r. w Talco, środkowe Chile), jego brat René (pierwszy od lewej) oraz rodzice: urodzona w Rawiczu Anni Kreutzberger i Erich Kreutzberger. Wykonana w 1956 roku fotografia pochodzi z książki „Entre la espada y la TV. Don Francisco. Autobiografía”. Editorial Grijalbo, S.A. de C.V. México, D.F. 2001, s. 80/81. Jest to wydana w 2001 roku (wersja hiszpańskojęzyczna) autobiografia Mario Kreutzbergera (Don Francisco). Podpis pod zdjęciem: „Mi hermano René, mamá, papá y yo, cuando cumplí 16 años”. Dostęp online: Internet Archive. Digitizing sponsor: Kahle/Austin Foundation.

1956 René Anni Erich Mario Kreutzberger

Fotografie poniżej:

Anni Kreutzberger z domu Blumenfeld (1913-1974), wykonana prawdopodobnie w 1961 roku fotografia pochodzi z dokumentu „Ficha consular de qualificação” wystawionego 27 marca 1961 roku przez Ambasadę Brazylii w Santiago de Chile. Dokument dostępny jest w portalu „FamilySerach” (strona pierwsza): "Brasil, Cartões de Imigração, 1900-1965," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5YJ-ZDW?cc=1932363&wc=QS6D-6TB%3A1019546301%2C1019847301 : 8 May 2019), Group 6 > 004912657 > image 185 of 203; Arquivo Nacional, Rio de Janeiro (National Archives, Rio de Janeiro).

Erich Kreutzberger (1905-2000), wykonana prawdopodobnie w 1961 roku fotografia pochodzi z dokumentu „Ficha consular de qualificação” wystawionego 27 marca 1961 roku przez Ambasadę Brazylii w Santiago de Chile. Dokument dostępny jest w portalu „FamilySerach” (strona pierwsza): "Brasil, Cartões de Imigração, 1900-1965," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5YJ-Z4B?cc=1932363&wc=QS6D-6TB%3A1019546301%2C1019847301 : 8 May 2019), Group 6 > 004912657 > image 181 of 203; Arquivo Nacional, Rio de Janeiro (National Archives, Rio de Janeiro).

Mario Kreutzberger (Don Francisco), ur. 28 grudnia 1940 roku w mieście Talca (środkowe Chile), dziennikarz, osobowość telewizyjna, jest synem urodzonej w Rawiczu Anni Kreutzberger z domu Blumenfeld i Ericha Kreutzbergera. Wykonana prawdopodobnie w 1960 roku fotografia pochodzi z dokumentu „Ficha de turista cidadâo de pais americano para uma estada de trinta días no Brasil”. Dokument dostępny jest w portalu „FamilySerach” (strona pierwsza): "Brasil, Cartões de Imigração, 1900-1965," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-95YV-SR1D?cc=1932363&wc=QS6F-4W5%3A1019546301%2C1020295701 : 8 May 2019), Group 6 > 004913743 > image 120 of 203; Arquivo Nacional, Rio de Janeiro (National Archives, Rio de Janeiro).

1913 1974 Anni Kreutzberger Blumenfeld1905 2000 Erich Kreutzberger1940 Mario Kreutzberger Don Francisco

 

Poniżej: Anni Kreutzberger (1913-1974), dokument „Ficha consular de qualificação” wystawiony 27 marca 1961 roku przez Ambasadę Brazylii w Santiago de Chile. Dokument dostępny jest w portalu „FamilySerach”:

Strona pierwsza: "Brasil, Cartões de Imigração, 1900-1965," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5YJ-ZDW?cc=1932363&wc=QS6D-6TB%3A1019546301%2C1019847301 : 8 May 2019), Group 6 > 004912657 > image 185 of 203; Arquivo Nacional, Rio de Janeiro (National Archives, Rio de Janeiro).

Strona druga: "Brasil, Cartões de Imigração, 1900-1965," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5YJ-ZC8?cc=1932363&wc=QS6D-6TB%3A1019546301%2C1019847301 : 14 March 2019), Group 6 > 004912657 > image 186 of 203; Arquivo Nacional, Rio de Janeiro (National Archives, Rio de Janeiro).

1913 1974 Anni Kreutzberger Blumenfeld Ficha consular de qualificação 11913 1974 Anni Kreutzberger Blumenfeld Ficha consular de qualificação 2

 

Poniżej: Erich Kreutzberger (1905-2000), dokument „Ficha consular de qualificação” wystawiony 27 marca 1961 roku przez Ambasadę Brazylii w Santiago de Chile. Dokument dostępny jest w portalu „FamilySerach”:

Strona pierwsza: "Brasil, Cartões de Imigração, 1900-1965," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5YJ-Z4B?cc=1932363&wc=QS6D-6TB%3A1019546301%2C1019847301 : 8 May 2019), Group 6 > 004912657 > image 181 of 203; Arquivo Nacional, Rio de Janeiro (National Archives, Rio de Janeiro).

Strona druga: "Brasil, Cartões de Imigração, 1900-1965," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5YJ-ZDH?cc=1932363&wc=QS6D-6TB%3A1019546301%2C1019847301 : 14 March 2019), Group 6 > 004912657 > image 182 of 203; Arquivo Nacional, Rio de Janeiro (National Archives, Rio de Janeiro).

1905 2000 Erich Kreutzberger Ficha consular de qualificação 11905 2000 Erich Kreutzberger Ficha consular de qualificação 2

 

Poniżej: Mario Kreutzberger (Don Francisco), ur. 28 grudnia 1940 roku w mieście Talca (środkowe Chile), dokument „Ficha de turista cidadâo de pais americano para uma estada de trinta días no Brasil” dostępny jest w portalu „FamilySerach”:

Strona pierwsza: "Brasil, Cartões de Imigração, 1900-1965," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-95YV-SR1D?cc=1932363&wc=QS6F-4W5%3A1019546301%2C1020295701 : 8 May 2019), Group 6 > 004913743 > image 120 of 203; Arquivo Nacional, Rio de Janeiro (National Archives, Rio de Janeiro).

Strona druga: "Brasil, Cartões de Imigração, 1900-1965," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5YV-ST32?cc=1932363&wc=QS6F-4W5%3A1019546301%2C1020295701 : 14 March 2019), Group 6 > 004913743 > image 121 of 203; Arquivo Nacional, Rio de Janeiro (National Archives, Rio de Janeiro).

1940 Mario Kreutzberger Don Francisco 11940 Mario Kreutzberger Don Francisco 2

 

Dokumenty dotyczące Ericha Kreutzbergera (1905-200). Erfurt: styczeń, wrzesień 1934 rok. Dostęp online: Arolsen Archives. Opis: „Erfurt (Saxony): Files of the District President concerning the examination/revocation of naturalization of Jews (1934)”. Reference Code: 10009021.

1905 2000 Erich Kreutzberger Erfurt (1)1905 2000 Erich Kreutzberger Erfurt (2)1905 2000 Erich Kreutzberger Erfurt (3)1905 2000 Erich Kreutzberger Erfurt (4)1905 2000 Erich Kreutzberger Erfurt (5)1905 2000 Erich Kreutzberger Erfurt (6)1905 2000 Erich Kreutzberger Erfurt (7)

Tematy pokrewne