Meschullam Salomon Cohn

Meschullam Salomon Cohn

Rabin Meschullam Salomon Kohn (Cohn), urodził się w 1739 roku w Rawiczu, zmarł 17 grudnia 1819 roku w Fürth, gdzie od 1789 roku był rabinem. Jego grób znajduje się na starym cmentarzu żydowskim w Fürth.

Fot. Rabin Meschullam Salomon Kohn (Cohn) (1739-1819). Dostęp online: Jüdischen Museums Hohenems.

Stary cmentarz żydowski w Fürth, grób rabina Meschullama Salomona Kohna (Cohna) (1739-1819). Dostęp online: Janericloebe, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons. Fotografia została wykonana 11 marca 2012 roku.

Grób rabina Meschullama Salomona Kohna (Cohna) (1739 1819)

Tematy pokrewne