Wilhelm Jakobowitz

Wilhelm Jakobowitz

12 grudnia 1917 roku w narożnej kamienicy Markt 15 [obecnie ul. Rynek 15, narożna kamienica ul. Klasztorna - ul. Rynek, zob. Google Street View] w Rawiczu (niem. Rawitsch) urodził się Wilhelm Jakobowitz.

Jego ojcem był Salomon Jakobowitz (inna wersja nazwiska: Jacobowitz), matką Klara Jakobowitz z domu Silbermann, co potwierdza akt urodzenia nr 255 sporządzony 12 grudnia 1917 roku w Rawiczu (niem. Rawitsch). Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/396. [Księga urodzeń]. 1917. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest na stronie internetowej https://rawiccyzydzi.pl/ w zakładce Genealogia/Akty urodzenia.

Salomon Jakobowitz (inna wersja nazwiska: Jacobowitz) i jego żona Klara Jakobowitz z domu Silbermann od 1908 bądź 1909 roku prowadzili w narożnej kamienicy Markt 15 w Rawiczu (niem. Rawitsch) [obecnie ul. Rynek 15, narożna kamienica ul. Klasztorna - ul. Rynek, zob. Google Street View] sklep tekstylny. W kamienicy tej mieścił się wówczas również dom towarowy żydowskiego kupca Wilhelma Fuchsa. Żona Wilhelma Fuchsa, Dorothea Fuchs z domu Jakobowitz, była siostrą Salomona Jakobowitza.

 

Poniżej na zdjęciach:

1. Fasada kamienicy Markt 15 [obecnie ul. Rynek 15, narożna kamienica ul. Klasztorna - ul. Rynek] z widocznymi napisami: „Wilhelm Fuchs” oraz „Jacobowitz” - poza kadrem znajduje się litera „S”, napis w całości brzmiał: „S. [Salomon] Jacobowitz”. Fragment karty z obiegu pocztowego: „Rawitsch. Markt”. Rawicz. Rynek. Wydawca nieznany. Stempel pocztowy: „Rawitsch”. Data: 22.10.1917 r. Jest to koloryzowana wersja czarno-białej karty pocztowej z około 1911 roku, której wydawcą był Edmund Beran. Karta pocztowa pochodzi ze zbiorów Tomasza Dyby.

2. Fasada kamienicy Markt 15 [obecnie ul. Rynek 15, narożna kamienica ul. Klasztorna - ul. Rynek] z widocznymi napisami: „Wilhelm Fuchs” oraz „S. [Salomon] Jacobowitz”. Fragment karty z obiegu pocztowego „Rawitsch Markt” „Rawicz Rynek”, (ca) 1912. Wydawca: Ed. [Edmund] Beran, Rawitsch. Stempel pocztowy: „Rawitsch”. Data: 17.09.1912 r. Karta pocztowa pochodzi ze zbiorów Tomasza Dyby.

3. Fasada kamienicy przy ulicy Rynek 15 [Markt 15]. Według karty adresowej nr 359/988 Gminnej Ewidencji Zabytków kamienica została wybudowana na początku XX wieku. Autor zdjęcia: Tomasz Dyba. Fotografia została wykonana 20.03.2022 r.

Kamienica narożna Markt 15 (Rynek 15) (ca) 1911 r.Kamienica narożna Markt 15 (Rynek 15) (ca) 1912 r.Kamienica ul. Rynek 15. 20.03.2022 r.

 

Salomon Jakobowitz urodził się 7 grudnia 1877 roku w Ober-Heyduk [Hajduki Górne, obecnie dzielnica Chorzowa: Chorzów Batory], jego matką była Jenny Jakobowitz z domu Karliner, ojcem Simon Jakobowitz, co potwierdza akt urodzenia nr 350 sporządzony 12 grudnia 1877 roku w Ober-Heyduk [Hajduki Górne, obecnie dzielnica Chorzowa: Chorzów Batory]. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego w Hajdukach Wielkich. Sygnatura: 12/2601/0/1/7. Księga urodzeń nr 1-369. [1877]. Dostęp online: Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne “Silius Radicum”, USC Hajduki Wielkie - Standesamt Ober Heiduk / Bismarckhütte.

Klara Silbermann (po mężu Jakobowitz) urodziła się 26 maja 1875 roku w Katowicach (niem. Kattowitz), jej matką była Charlotte Silbermann z domu Kornblum, ojcem Wilhelm Silbermann, co potwierdza akt urodzenia nr 214 sporządzony 28 maja 1875 roku w Katowicach (niem. Kattowitz). Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego w Katowicach. Sygnatura: 12/2595/0/1/4. Księga urodzeń tom 1 nr 1 - 334. 1875. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 216.

Poniżej zdigitalizowane akty urodzenia: Salomona Jakobowitza oraz Klary Silbermann (po mężu Jakobowitz).

1877 Salomon Jakobowitz akt urodzenia1875 Klara Silbermann akt urodzenia

 

W Rawiczu (niem. Rawitsch) urodziło się sześcioro dzieci Salomona Jakobowitza i Klary Jakobowitz z domu Silbermann, byli to kolejno: Erich Jakobowitz (1909), Ruth Jakobowitz (1911), Heinz Jakobowitz (1912), Helmut Jakobowitz (1913), Günther Jakobowitz (1916) oraz Wilhelm Jakobowitz (1917). W 1920 albo w 1921 roku rodzina Jakobowitz wyjechała z Rawicza do Berlina, gdzie Salomon Jakobowitz prowadził sklep z artykułami tekstylnymi.

Erich Jakobowitz - urodził się 24 marca 1909 roku przy Kirchstrasse 402 [obecnie ulica Ignacego Buszy, jedna z posesji pomiędzy numerami 7 a 25]. Jego ojcem był Salomon Jakobowitz (inna wersja nazwiska: Jacobowitz), matką Klara Jakobowitz z domu Silbermann, co potwierdza akt urodzenia nr 128 sporządzony 25 marca 1909 roku w Rawiczu (niem. Rawitsch), uzupełnienia dokumentu dokonano 1 kwietnia 1909 roku. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/331. [Księga urodzeń]. 1909. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 133.

Ruth Jakobowitz - urodziła się 28 lutego 1911 roku w narożnej kamienicy Markt 15 [obecnie ul. Rynek 15, narożna kamienica ul. Klasztorna - ul. Rynek, zob. Google Street View]. Jej ojcem był Salomon Jakobowitz (inna wersja nazwiska: Jacobowitz), matką Klara Jakobowitz z domu Silbermann, co potwierdza akt urodzenia nr 91 sporządzony 2 marca 1911 roku w Rawiczu (niem. Rawitsch). Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/350. [Księga urodzeń]. 1911. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 94.

Heinz Jakobowitz - urodził się 24 sierpnia 1912 roku w narożnej kamienicy Markt 15 [obecnie ul. Rynek 15, narożna kamienica ul. Klasztorna - ul. Rynek, zob. Google Street View]. Jego ojcem był Salomon Jakobowitz (inna wersja nazwiska: Jacobowitz), matką Klara Jakobowitz z domu Silbermann, co potwierdza akt urodzenia nr 360 sporządzony 27 sierpnia 1912 roku w Rawiczu (niem. Rawitsch). Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/351. [Księga urodzeń]. 1912. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest na stronie internetowej https://rawiccyzydzi.pl/ w zakładce Genealogia/Akty urodzenia.

Helmut Jakobowitz - urodził się 15 sierpnia 1913 roku w narożnej kamienicy Markt 15 [obecnie ul. Rynek 15, narożna kamienica ul. Klasztorna - ul. Rynek, zob. Google Street View]. Jego ojcem był Salomon Jakobowitz (inna wersja nazwiska: Jacobowitz), matką Klara Jakobowitz z domu Silbermann, co potwierdza akt urodzenia nr 323 sporządzony 18 sierpnia 1913 roku w Rawiczu (niem. Rawitsch). Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/359. [Księga urodzeń]. 1913. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest na stronie internetowej https://rawiccyzydzi.pl/ w zakładce Genealogia/Akty urodzenia.

Günther Jakobowitz - urodził się 12 sierpnia 1916 roku w narożnej kamienicy Markt 15 [obecnie ul. Rynek 15, narożna kamienica ul. Klasztorna - ul. Rynek, zob. Google Street View]. Jego ojcem był Salomon Jakobowitz (inna wersja nazwiska: Jacobowitz), matką Klara Jakobowitz z domu Silbermann, co potwierdza akt urodzenia nr 207 sporządzony 14 sierpnia 1916 roku w Rawiczu (niem. Rawitsch), uzupełnienia dokumentu dokonano 18 sierpnia 1916 roku. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/374. [Księga urodzeń]. 1916. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest na stronie internetowej https://rawiccyzydzi.pl/ w zakładce Genealogia/Akty urodzenia.

Wilhelm Jakobowitz - urodził się 12 grudnia 1917 roku w narożnej kamienicy Markt 15 [obecnie ul. Rynek 15, narożna kamienica ul. Klasztorna - ul. Rynek, zob. Google Street View] w Rawiczu (niem. Rawitsch). Jego ojcem był Salomon Jakobowitz (inna wersja nazwiska: Jacobowitz), matką Klara Jakobowitz z domu Silbermann, co potwierdza akt urodzenia nr 255 sporządzony 12 grudnia 1917 roku w Rawiczu (niem. Rawitsch). Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/396. [Księga urodzeń]. 1917. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest na stronie internetowej https://rawiccyzydzi.pl/ w zakładce Genealogia/Akty urodzenia.

19 stycznia 1942 roku Salomon i Klara Jakobowitzowie zostali deportowani do getta w Rydze. 1 listopada 1941 roku do getta w Łodzi zostali deportowani Ruth Wahl z domu Jakobowitz (córka Salomona i Klary) oraz jej mąż Johannes Wahl. Wszyscy zostali zamordowani. Ofiary Holokaustu.

Pięcioro synów Klary i Salomona przeżyło II wojnę światową: Heinz Jakobowitz (1912), Helmut Jakobowitz (1913) oraz Günther Jakobowitz (1916) wyemigrowali do Palestyny. Wilhelm Jakobowitz (1917) wyemigrował w 1939 roku do Brazylii. Erich Jakobowitz (1909) zamieszkał po wojnie w Berlinie [Zob. Dostępne na stronie internetowej „Stolpersteine in Berlin” biogramy Klary Jakobowitz z domu Silbermann oraz Salomona Jakobowitza].

W 1939 roku Wilhelm Jakobowitz (1917-1992) wraz z żoną Liselotte Jakobowitz (1916-2006) wyemigrowali do Brazylii. Na fotografiach poniżej:

1. Wilhelm Jakobowitz (1917-1992), wykonana prawdopodobnie w 1939 roku fotografia pochodzi z dokumentu „Ficha consular de qualificação” wystawionego 6 marca 1939 roku przez Konsulat Generalny Brazylii w Antwerpii. Dokument dostępny jest w portalu „FamilySerach” (strona pierwsza): "Brasil, Cartões de Imigração, 1900-1965," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5B3-1FD?cc=1932363&wc=QS6Y-YWR%3A1588714602%2C1588714789 : 19 March 2019), Group 10 > 4917459 > image 128 of 203; Arquivo Nacional, Rio de Janeiro (National Archives, Rio de Janeiro).

2. Liselotte Jakobowitz (1916-2006), żona urodzonego w Rawiczu (niem. Rawitsch) Wilhelma Jakobowitza (1917-1992), wykonana prawdopodobnie w 1939 roku fotografia pochodzi z dokumentu „Ficha consular de qualificação” wystawionego 6 marca 1939 roku przez Konsulat Generalny Brazylii w Antwerpii. Dokument dostępny jest w portalu „FamilySerach” (strona pierwsza): "Brasil, Cartões de Imigração, 1900-1965," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5B3-185?cc=1932363&wc=QS6Y-YWR%3A1588714602%2C1588714789 : 19 March 2019), Group 10 > 4917459 > image 130 of 203; Arquivo Nacional, Rio de Janeiro (National Archives, Rio de Janeiro).

3. Wilhelm Jakobowitz (1917-1992), wykonana prawdopodobnie w 1946 roku fotografia pochodzi z dokumentu Krajowego Rejestru Cudzoziemców [Registro Nacional de Estrangeiros], datowanego na 24 grudnia 1946 roku. Dokument dostępny jest w portalu „FamilySerach” (Strona pierwsza): "Brasil, São Paulo, Cartões de Imigração, 1902-1980," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99XJ-ZQMZ?cc=2140223&wc=Q4T4-92Q%3A1056965201%2C1057054701 : 28 April 2017), J > Jaime-Jackson > image 617 of 800; Arquivo Público do Estado de São Paulo (São Paulo State Public Archives), Brazil.

1939 Wilhelm Jakobowitz1939 Liselotte Jakobowitz1946 Wilhelm Jakobowitz

 

Poniżej: Wilhelm Jakobowitz (1917-1992), dokument „Ficha consular de qualificação” wystawiony 6 marca 1939 roku przez Konsulat Generalny Brazylii w Antwerpii. Dokument dostępny jest w portalu „FamilySerach”:

Strona pierwsza: "Brasil, Cartões de Imigração, 1900-1965," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5B3-1FD?cc=1932363&wc=QS6Y-YWR%3A1588714602%2C1588714789 : 19 March 2019), Group 10 > 4917459 > image 128 of 203; Arquivo Nacional, Rio de Janeiro (National Archives, Rio de Janeiro).

Strona druga: "Brasil, Cartões de Imigração, 1900-1965," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-95B3-9MFX?cc=1932363&wc=QS6Y-YWR%3A1588714602%2C1588714789 : 19 March 2019), Group 10 > 4917459 > image 129 of 203; Arquivo Nacional, Rio de Janeiro (National Archives, Rio de Janeiro).

W dokumencie podano błędną datę urodzenia - 17.12.1917 rok. Wilhelm Jakobowitz urodził się 12 grudnia 1917 roku w Rawiczu (niem. Rawitsch) w kamienicy Markt 15 [obecnie ul. Rynek 15, narożna kamienica ul. Klasztorna - ul. Rynek, zob. Google Street View], co potwierdza akt urodzenia nr 255 sporządzony 12 grudnia 1917 roku w Rawiczu (niem. Rawitsch), który znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/396. [Księga urodzeń]. 1917. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest na stronie internetowej https://rawiccyzydzi.pl/ w zakładce Genealogia/Akty urodzenia.

Wilhelm Jakobowitz 1939 s.1Wilhelm Jakobowitz 1939 s.2

 

Poniżej: Wilhelm Jakobowitz (1917-1992), dokument Krajowego Rejestru Cudzoziemców [Registro Nacional de Estrangeiros], datowany na 24 grudnia 1946 roku. Dokument dostępny jest w portalu „FamilySerach”:

Strona pierwsza: "Brasil, São Paulo, Cartões de Imigração, 1902-1980," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99XJ-ZQMZ?cc=2140223&wc=Q4T4-92Q%3A1056965201%2C1057054701 : 28 April 2017), J > Jaime-Jackson > image 617 of 800; Arquivo Público do Estado de São Paulo (São Paulo State Public Archives), Brazil.

Strona druga: "Brasil, São Paulo, Cartões de Imigração, 1902-1980," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99XJ-ZQM2?cc=2140223&wc=Q4T4-92Q%3A1056965201%2C1057054701 : 28 April 2017), J > Jaime-Jackson > image 618 of 800; Arquivo Público do Estado de São Paulo (São Paulo State Public Archives), Brazil.

Wilhelm Jakobowitz 1946 s.1Wilhelm Jakobowitz 1946 s.2

 

Poniżej: Liselotte Jakobowitz (1916-2006), żona urodzonego w Rawiczu (niem. Rawitsch) Wilhelma Jakobowitza (1917-1992), dokument „Ficha consular de qualificação” wystawiony 6 marca 1939 roku przez Konsulat Generalny Brazylii w Antwerpii. Dokument dostępny jest w portalu „FamilySerach”:

Strona pierwsza: "Brasil, Cartões de Imigração, 1900-1965," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5B3-185?cc=1932363&wc=QS6Y-YWR%3A1588714602%2C1588714789 : 19 March 2019), Group 10 > 4917459 > image 130 of 203; Arquivo Nacional, Rio de Janeiro (National Archives, Rio de Janeiro).

Strona druga: "Brasil, Cartões de Imigração, 1900-1965," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-95B3-9MVB?cc=1932363&wc=QS6Y-YWR%3A1588714602%2C1588714789 : 19 March 2019), Group 10 > 4917459 > image 131 of 203; Arquivo Nacional, Rio de Janeiro (National Archives, Rio de Janeiro).

1939 Liselotte Jakobowitz Ficha consular de qualificação s.11939 Liselotte Jakobowitz Ficha consular de qualificação s.2

 

Wilhelm Jakobowitz zmarł 8 listopada 1992 roku w Hospital das Clínicas da Unicamp w Campinas (ok. 100 km na północ od São Paulo, Brazylia) w wieku 74 lat, co potwierdza akt zgonu nr 10178 sporządzony 12 listopada 1992 roku. Jego ostatni adres zamieszkania podany w dokumencie to „Campinas, Bosque, Rua Uruguaiana no. 1280, apto 1004” [zob. Google Street View]. W akcie zgonu podano, iż Wilhelm Jakobowitz był inżynierem przemysłu.

Poniżej: Akt zgonu Wilhelma Jakobowitza (1917-1922). Zdigitalizowana wersja dokumentu dostępna jest w portalu „FamilySerach” ["Brasil, São Paulo, Registro Civil, 1925-1995," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS75-W9SR-7?cc=2765317 : 22 December 2021), > image 1 of 1; Corregedor geral da justicia (General Court of Justice), Sao Paulo] oraz na stronie internetowej https://rawiccyzydzi.pl/ w zakładce Genealogia/Akty zgonu.

1992 Wilhelm Jakobowitz akt zgonu

3 lipca 1990 roku w Hospital São Vicente w Kurytybie (miasto w południowej Brazylii, stolica stanu Paraná) o godz. 02:25 w wieku 49 lat zmarł Pedro Simão Jakobowitz (1941-1990), co potwierdza sporządzony tego samego dnia akt zgonu nr 13260 (w dokumencie zapisano „Curitiba, Uberada”. Uberada jest jedną z dzielnic Kurytyby). Pedro Simão Jakobowitz (1941-1990) urodził się 9 stycznia 1941 roku w São Paulo (południowa Brazylia) był synem urodzonego w Rawiczu (niem. Rawitsch) Wilhelma Jakobowitza (1917-1992) oraz Liselotte Jakobowitz (1916-2006). W akcie zgonu zapisano, iż jego żoną była Maria de Lourdes Jakobowitz, synem Marcelo Jakobowitz, córką Karina Jakobowitz. W akcie zgonu podano, iż Pedro Simão Jakobowitz był chirurgiem stomatologiem. Jego ostatni adres zamieszkania to „Rua Duque de Caxias no 491, apt. no 801” [zob. Google Street View].

Poniżej: Pedro Simão Jakobowitz (1941-1990), akt zgonu. Zdigitalizowana wersja dokumentu dostępna jest w portalu „FamilySerach” ["Brasil, Paraná, Registro Civil, 1852-1996," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9396-C2S5-S?cc=2016194&wc=MHNK-7P8%3A337687101%2C342848601%2C342894901 : 17 September 2020), Curitiba > Uberaba > Óbitos 1990, Jun-Jul > image 135 of 312; Corregedor Geral da Justicia da Paraná (Paraná General Justice Office), Curitiba] oraz na stronie internetowej https://rawiccyzydzi.pl/ w zakładce Genealogia/Akty zgonu.

1990 Pedro Simão Jakobowitz akt zgonu

Poniżej:

Stolperstein („kamień pamięci”) poświęcony pamięci Klary Jakobowitz z domu Silbermann, żony Salomona Jakobowitza (inna wersja nazwiska: Jacobowitz). Opis: „Category: Stolpersteine at Großbeerenstraße (Berlin-Kreuzberg)”. „Stolperstein Großbeerenstr 58 (Kreuz) Klara Jakobowitz”. OTFW, Berlin, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons. Autor: OTFW, Berlin. [Plik JPG]. Biogram Klary Jakobowitz z domu Silbermann dostępny na stronie internetowej „Stolpersteine in Berlin”.

Stolperstein („kamień pamięci”) poświęcony pamięci Salomona Jakobowitza inna wersja nazwiska: Jacobowitz) męża Klary Jakobowitz z domu Silbermann. Opis: „Category: Stolpersteine at Großbeerenstraße (Berlin-Kreuzberg)”. tolperstein Großbeerenstr 58 (Kreuz) Salomon Jakobowitz”. OTFW, Berlin, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons. Autor: OTFW, Berlin. [Plik JPG]. Biogram Salomona Jakobowitza dostępny na stronie internetowej „Stolpersteine in Berlin”.

Stolperstein („kamień pamięci”) poświęcony pamięci Ruth Wahl z domu Jakobowitz, urodzonej w Rawiczu (niem. Rawitsh) córki Salomona Jakobowitza (inna wersja nazwiska: Jacobowitz) i Klary Jakobowitz z domu Silbermann (zob. Liste der Stolpersteine in Berlin-Schöneberg). Dostęp online: „Category: Stolpersteine in Berlin-Schöneberg”. „Stolperstein, Ruth Wahl, Berchtesgadener Straße 24, Berlin-Schöneberg, Deutschland”. OTFW, Berlin, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons. Autor fotografii: OTFW, Berlin. [Plik JPG].

Stolperstein Klara Jakobowitz z domu SilbermannStolperstein Salomon JakobowitzStolperstein Ruth Wahl z domu Jakobowitz

 

Klara Jakobowitz z domu Silbermann (1875-?), dane dostępne w: 1) Centralnej Bazie Danych Ofiar Zagłady - Yad Vashem. The World Holocaust Remembrance Center. The Central Database of Shoah Victims' Names: a) List of Jewish victims from the Memorial book "Victims of the Persecution of Jews under the National Socialist Tyranny in Germany 1933 - 1945" prepared by the German Federal Archives. b) Gedenkbuch Berlins der jüdischen Opfer des Nazionalsozialismus, Freie Universität Berlin, Zentralinstitut für sozialwissenschaftliche Forschung, Edition Hentrich, Berlin 1995 (Memorial Book of the Jewish victims of National Socialism in Berlin, Free University of Berlin). c) Transport 9 from Berlin, Berlin (Berlin), City of Berlin, Germany to Riga, Ghetto, Latvia on 19/01/1942. 2) Bundesarchiv. Memorial Book Victims of the Persecution of Jews under the National Socialist Tyranny in Germany 1933-1945.

Salomon Jakobowitz (1877-?), dane dostępne w: 1) Centralnej Bazie Danych Ofiar Zagłady - Yad Vashem. The World Holocaust Remembrance Center. The Central Database of Shoah Victims' Names: a) List of Jewish victims from the Memorial book "Victims of the Persecution of Jews under the National Socialist Tyranny in Germany 1933 - 1945" prepared by the German Federal Archives. b) Gedenkbuch Berlins der jüdischen Opfer des Nazionalsozialismus, Freie Universität Berlin, Zentralinstitut für sozialwissenschaftliche Forschung, Edition Hentrich, Berlin 1995 (Memorial Book of the Jewish victims of National Socialism in Berlin, Free University of Berlin). c) Transport 9 from Berlin, Berlin (Berlin), City of Berlin, Germany to Riga, Ghetto, Latvia on 19/01/1942. 2) Bundesarchiv. Memorial Book Victims of the Persecution of Jews under the National Socialist Tyranny in Germany 1933-1945.

Ruth Wahl z domu Jakobowitz (1911-?), dane dostępne w: 1) Centralnej Bazie Danych Ofiar Zagłady - Yad Vashem. The World Holocaust Remembrance Center. The Central Database of Shoah Victims' Names: a) List of Jewish victims from the Memorial book "Victims of the Persecution of Jews under the National Socialist Tyranny in Germany 1933 - 1945" prepared by the German Federal Archives. b) Gedenkbuch Berlins der jüdischen Opfer des Nazionalsozialismus, Freie Universität Berlin, Zentralinstitut für sozialwissenschaftliche Forschung, Edition Hentrich, Berlin 1995 (Memorial Book of the Jewish victims of National Socialism in Berlin, Free University of Berlin). c) Transport 4 from Berlin, Berlin (Berlin),City of Berlin,Germany to Lodz,Ghetto,Poland on 01/11/1941. d) Yad Vashem - Pages of Testimony Names Memorial Collection. 2) Bundesarchiv. Memorial Book Victims of the Persecution of Jews under the National Socialist Tyranny in Germany 1933-1945.

Poniżej: Fragment listy transportowej z danymi Żydów deportowanych z Berlina do getta w Rydze (Łotwa), na której jest również Salomon Jakobowitz (poz. 93) oraz Klara Jakobowitz z domu Silbermann (poz. 94). Transport wyjechał 19 stycznia 1942 roku z berlińskiej stacji Grunewald, do getta w Rydze dotarł 23 stycznia 1942 roku. Dostęp online: Archiwum Cyfrowe Arolsen Archives. Opis: „Wave 9 - 9th Osttransport to Riga, 01/19/1942. Reference Code: 15510002. Creation Date: 1942-01-19 - 1942-02-13. Number of documents: 71”. [Plik JPG].

Fragment listy transportowej z danymi Żydów deportowanych z Berlina do getta w Rydze (Łotwa) 19 23.01.1942 r.

Poniżej: Ruth Wahl z domu Jakobowitz (1911-?), karta z kartoteki AJDC Berlin Card File (Deportations). Karta będąca częścią sporządzonej po II wojnie światowej przez American Jewish Joint Distribution Committee kartoteki zawierającej informacje o zamordowanych lub deportowanych Żydach. Dostęp online: Arolsen Archives. Opis: „AJDC Berlin Card File (Deportations)” American Joint Distribution Committee. Reference Code: DE ITS 1.2.1.2. Number of documents: 44627. [Plik JPG].

Ruth Wahl z domu Jakobowitz Karta z kartoteki AJDC Berlin Card File (Deportations)

Poniżej: Erich Jakobowitz (1909-?):

A.E.F. D.P. Registration Record [Allied Expeditionary Force Displaced Persons Registration Record], 1946, strona pierwsza [Plik JPG]. W dokumencie zapisano: Erik Jakubowicz, dane dotyczą urodzonego w Rawiczu Ericha Jakobowitza. Dostęp online: Arolsen Archives. Opis: „Nachkriegszeitkartei (A-Z)”. Signatur: 03010101 oS. Anzahl Dokumente: 3520116.

A.E.F. D.P. Registration Record [Allied Expeditionary Force Displaced Persons Registration Record], 1946, strona druga [Plik JPG]. W dokumencie zapisano: Erik Jakubowicz, dane dotyczą urodzonego w Rawiczu Ericha Jakobowitza. Dostęp online: Arolsen Archives. Opis: „Nachkriegszeitkartei (A-Z)”. Signatur: 03010101 oS. Anzahl Dokumente: 3520116.

A.E.F. D.P. Registration Record Erich Jakobowitz Jakubowicz s. 1A.E.F. D.P. Registration Record Erich Jakobowitz Jakubowicz s.2

 

Tematy pokrewne