Arthur Ruppin

Arthur Ruppin

Arthur (Simon) Ruppin urodził się w Rawiczu 1 marca 1876 roku, w akcie urodzenia nr 82 sporządzonym 2 marca 1876 roku zapisano dwa imiona: Simon Arthur, w tej właśnie kolejności. Jego ojcem był Albert Ruppin, matką Caecilie [Cäcilie] Ruppin z domu Boreck - w rejestrach urzędników stanu cywilnego (Standesbeamte) w Rawiczu, sporządzonych w latach 1876-1885, występuje również forma nazwiska Borck. Akt urodzenia Arthura Ruppina znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/13. [Księga urodzeń - miasto]. 1876. Zdigitalizowana wersja dokumentu dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”.

Fragment wspomnień Arthura Ruppina (1876-1943) w tłumaczeniu przygotowanym przez Marcina Błaszkowskiego na użytek strony facebookowej „Rawiccy Żydzi”. Tekst pochodzi z książki: Arthur Ruppin, Briefe, Tagebücher, Erinnerungen. [Herausgegeben von Schlomo Krolik. Mit einem Nachwort von Alex Bein. Eine Veröffentlichung des Leo Baeck Instituts]. Jüdischer Verlag Athenäum, Königstein/Ts. 1985, rozdział „Kindheit in Rawitsch (1876-1886)”, s. 32-48.

„Pierwsze wspomnienia

(…)

Jako pierworodny tego małżeństwa ujrzałem świat 1 marca 1876 r. w wielkim domu należącym do Jarossa, na rogu Starego Rynku, patrząc od ulic Poznańskiej i Berlińskiej. Właściwie to go nie ujrzałem, bo inaczej, niż mają to w zwyczaju noworodki, nie otwierałem oczu i nie wydawałem z siebie żadnych dźwięków. Najwyraźniej przyszedłem na świat martwy i dopiero po wielkich wysiłkach położnej, pani Riebel, udało się przywołać mnie do życia.

Do roku 1880 na podstawie własnych doświadczeń nie potrafię nic opowiedzieć o moim losie. Dzięki opowiadaniom moich rodziców wiem, że wykarmiła mnie mądra, polska mamka i wyrosłem na zdrowego chłopaka, nie chorując ani razu. Poza tym niedługo byłem jedynym dzieckiem w rodzinie, bo jeszcze w roku 1877 urodziła się moim rodzicom córka Marta, w roku 1878 - druga córka Else, w roku 1880 - drugi syn Siegfrieda a w roku 1883 - trzeci syn Martin”.

Z: Arthur Ruppin, Tagebücher, Briefe, Erinnerungen, Königstein/Ts., 1985, s. 33 (tłum. Marcin Błaszkowski)

Arthur Ruppin był najstarszym z rodzeństwa, w Rawiczu urodzili się dwaj jego bracia oraz cztery siostry, zmarły dwie z nich: Therese Margarethe Ruppin oraz Julie Ruppin.

Rosalie Martha Ruppin - urodziła się 24 maja 1877 roku w Rawiczu [w akcie urodzenia nr 174 sporządzonym 26 maja 1877 roku zapisano dwa imiona w tej właśnie kolejności]. Jej ojcem był Albert Ruppin, matką Caecilie [Cäcilie] Ruppin z domu Boreck [w rejestrach urzędników stanu cywilnego (Standesbeamte) w Rawiczu, sporządzonych w latach 1876-1885, występuje również forma nazwiska Borck]. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/19. [Księga urodzeń - miasto]. 1877. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 180.

Elisabeth Ruppin - urodziła się 17 września 1878 roku w Rawiczu [w akcie urodzenia nr 295 sporządzonym 19 września 1878 roku zapisano dwa imiona w tej właśnie kolejności]. Jej ojcem był Albert Ruppin, matką Caecilie [Cäcilie] Ruppin z domu Boreck [w rejestrach urzędników stanu cywilnego (Standesbeamte) w Rawiczu, sporządzonych w latach 1876-1885, występuje również forma nazwiska Borck]. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/25. [Księga urodzeń - miasto]. 1878. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 297.

Siegfried Ruppin - urodził się 17 stycznia 1880 roku w Rawiczu. Jego ojcem był Albert Ruppin, matką Caecilie [Cäcilie] Ruppin z domu Boreck [w rejestrach urzędników stanu cywilnego (Standesbeamte) w Rawiczu, sporządzonych w latach 1876-1885, występuje również forma nazwiska Borck], co potwierdza akt urodzenia nr 18 sporządzony 19 stycznia 1880 roku. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/37. [Księga urodzeń - miasto]. 1880. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 21.

Therese Margarethe Ruppin - urodziła się 7 października 1881 roku w Rawiczu [w akcie urodzenia nr 280 sporządzonym 15 października 1881 roku zapisano dwa imiona w tej właśnie kolejności]. Jej ojcem był Albert Ruppin, matką Caecilie [Cäcilie] Ruppin z domu Boreck [w rejestrach urzędników stanu cywilnego (Standesbeamte) w Rawiczu, sporządzonych w latach 1876-1885, występuje również forma nazwiska Borck]. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/43. [Księga urodzeń - miasto]. 1881. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 283.

Therese Margarethe Ruppin - zmarła 20 stycznia 1882 roku w Rawiczu, co znajduje potwierdzenie w sporządzonym 21 stycznia 1882 roku akcie zgonu nr 16. W dokumencie zapisano, iż Therese Margarethe Ruppin zmarła w wieku 3 miesięcy i 14 dni. Jej ojcem był Albert Ruppin, matką Caecilie [Cäcilie] Ruppin z domu Boreck [w rejestrach urzędników stanu cywilnego (Standesbeamte) w Rawiczu, sporządzonych w latach 1876-1885, występuje również forma nazwiska Borck]. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/3.1/53. [Księga zgonów - miasto tom I]. 1882. Zdigitalizowana wersja dokumentu dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 19.

Moritz Martin Ruppin - urodził się 31 stycznia 1883 roku w Rawiczu, w akcie urodzenia nr 34 sporządzonym 2 lutego 1883 roku zapisano dwa imiona w tej właśnie kolejności. Jego ojcem był Albert Ruppin, matką Caecilie [Cäcilie] Ruppin z domu Boreck [w rejestrach urzędników stanu cywilnego (Standesbeamte) w Rawiczu, sporządzonych w latach 1876-1885, występuje również forma nazwiska Borck]. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/56. [Księga urodzeń - miasto]. 1883. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 37.

Julie Ruppin - urodziła się 29 sierpnia 1885 roku w Rawiczu. Jej ojcem był Albert Ruppin, matką Caecilie [Cäcilie] Ruppin z domu Boreck [w rejestrach urzędników stanu cywilnego (Standesbeamte) w Rawiczu, sporządzonych w latach 1876-1885, występuje również forma nazwiska Borck], co potwierdza akt urodzenia nr 247 sporządzony 31 sierpnia 1885 roku. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/68. [Księga urodzeń - miasto]. 1885. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 250.

Julie Ruppin - zmarła 19 października 1885 roku w Rawiczu, co znajduje potwierdzenie w akcie zgonu nr 287 sporządzonym 20 października 1885 roku. W dokumencie zapisano, iż Julie Ruppin zmarła w wieku 1 miesiąca i 20 dni. Jej ojcem był Albert Ruppin, matką Caecilie [Cäcilie] Ruppin z domu Boreck [w rejestrach urzędników stanu cywilnego (Standesbeamte) w Rawiczu, sporządzonych w latach 1876-1885, występuje również forma nazwiska Borck]. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/3.1/72. [Księga zgonów - miasto]. 1885. Zdigitalizowana wersja aktu zgonu dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 289.

Ruppinowie przeprowadzili się z Rawicza do Magdeburga w 1886 roku, wyjechali z miasta 28 grudnia 1886 r. o godzinie 21:00, o czym wspomina Arthur Ruppin w książce „Arthur Ruppin: Memoirs, Diaries, Letters”. Publisher: Weidenfeld and Nicolson. London 1971, s. 17.

„(…)Edukację rozpoczął Artur w kierowanej przez Marcusa Cohna szkole żydowskiej w Rawiczu. Już w Magdeburgu, z powodu ubóstwa rodziny, zmuszony był opuścić gimnazjum i w wieku 14 lat podjąć pracę jako praktykant w hurtowni zboża. Stosunkowo szybko awansował, ale jednocześnie kontynuował samodzielnie naukę, starając się przygotować do studiów uniwersyteckich. Po zdaniu eksternistycznie egzaminów i matury rozpoczął w 1899 r. zaoczne studia na Uniwersytecie w Berlinie i Halle, broniąc tam w 1902 roku doktorat z prawa. (…)W 1908 roku Ruppin osiadł w Palestynie, gdzie został dyrektorem założonego przez egzekutywę syjonistyczną Biura Palestyńskiego (Palestine Office) w Jaffie. (…)Podejmowane działania i zaangażowanie jakim cechowała się jego postawa doprowadziły do usunięcia go w 1916 r. z Palestyny przez tureckiego dowódcę Ahmeda Jamala Paszę. Początkowo mieszkał w Konstantynopolu skąd, dzięki współpracy z niemiecką ambasadą, przekazywał zagraniczne fundusze do biura w Jaffie, a następnie w Berlinie. W 1920 r. Ruppin powrócił do Palestyny, gdzie z ramienia Komisji Syjonistycznej (Zionist Commission) wybrano go do Palestine Zionist Eecutive. Do 1925 r. pracował w departamencie osadnictwa zajmując się zakupem gruntów i rozwojem nowych osiedli. Dzięki niemu odkupiono między innymi część Jerozolimy. Z jego inicjatywy założono także szereg banków wspierających produktywizację żydowskich osadników. Poszukując możliwości konsolidacji i wzrostu żydowskiego osadnictwa, był zwolennikiem wprowadzenia mieszanych farm, które znacznie podniosłyby poziom kultury rolnej na przejętych terenach, a jednocześnie uniezależniłyby osadników od jednego działu gospodarki. (…)W 1933 r., po objęciu władzy w Niemczech przez nazistów, Ruppina wyznaczono na szefa nowego departamentu mającego koordynować akcję przesiedlania Żydów z obszarów niemieckich. Jako wybitny specjalista do spraw ekonomii i socjologii pomagał w rozwiązywaniu problemów wynikających z emigracji tysięcy uciekinierów z Europy, tworząc dla nich, w ramach istniejących warunków, podstawy nowego Zycie. W okresie tym zajmował się także sprawami absorpcji Żydów z Jemenu i innych krajów bliskowschodnich. (…)W powszechnej świadomości współczesnych Izraelczyków oraz w literaturze przedmiotu określany jest mianem ojca nowoczesnego Izraela. Jego osiągnięcia w dziecinie osadnictwa i kolonizacji Palestyny, poczynając od stworzenia fundamentów dla kolejnych aliji, przez rozpoznanie ważności potrzeb współpracy między osadnikami i agencjami osadniczymi, po wypracowanie nowych form osiedli żydowskich i sposobów ich obrony, przyniosły w pierwszej połowie XX w. systematyczną ekspansję osadniczą w miastach i na obszarach niezamieszkałych. (…)Nazwisko słynnego socjologa i ekonomisty z Rawicza, wśród wielu podobnie zasłużonych, lśni w najnowszej historii Izraela szczególnym blaskiem. Jego mała ojczyzna - dawny gród Przyjemskich - może być z tego dumna”. Cytowane fragmenty pochodzą z artykułu Dariusza Czwojdraka „Artur Ruppin - ojciec współczesnego Izraela” opublikowanego w „Informatorze Kulturalnym i Turystycznym Południowo-Zachodniej Wielkopolski”. Nr 1 (225), styczeń-luty 2004 rok, s. 24-26. Zdigitalizowana wersja czasopisma dostępna jest na stronie Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej.

Arthur Ruppin zmarł 1 stycznia 1943 roku w Jerozolimie, został pochowany na cmentarzu Degania Alef.

Fotografia portretowa Arthura Ruppina z 1925 roku opublikowana w książce „Arthur Ruppin: Memoirs, Diaries, Letters”. Publisher: Weidenfeld and Nicolson. London 1971, s. 268/269. Podpis pod zdjęciem: „Dr Ruppin In 1925”.

Na fotografii poniżej: Arthur Ruppin (1876-1943), jego pierwsza żona Selma Shulamit Ruppin z domu Lewek (1873-1912) oraz ich córka Ruth Ruppin (1909-1999). Fotografia została wykonana w 1912 roku. Shulamit Selma Ruppin zmarła 15 października 1912 roku w Jerozolimie, została pochowana na cmentarz żydowskim na Górze Oliwnej. Zdjęcie opublikowano w „Segula” The Jewish History Magazine, marzec 2012 (nr 22), s. 59. Zdigitalizowana wersja artykułu: צלילי מולדת חדשה, s. 58-63. Autorka: שרה ברנע.

1912 Jerozolima Rodzina Ruppinów Arthur Selma Ruth

Poniżej: Wykonana w roku 1926 lub w 1927 fotografia rodziny Ruppinów. Od lewej: Rafael (Raphael) Ruppin (1919-2018), Hanna (Chana, Hannah) Ruppin z domu Hacohen (1893-1985), druga żona Arthura Ruppina, Aya Ruppin (1926-2009), Arthur Ruppin (1876-1943), Carmella Ruppin (1921-1976), stoi Ruth Ruppin (1909-1999). Rafael (Raphael), Aya oraz Carmella byli dziećmi z drugiego małżeństwa. Matką Ruth była Shulamit Selma Ruppin z domu Lewek (1873-1912), pierwsza żona Arthura Ruppina. Zdjęcie pochodzi ze strony facebookowej The Central Zionist Archives (הארכיון הציוני המרכזי), w opisie podano, iż zostało wykonane w 1926 roku. Podobną fotografię opublikowano w książce „Arthur Ruppin: Memoirs, Diaries, Letters”. Publisher: Weidenfeld and Nicolson. London 1971, s. 268/269. W opisie zdjęcia podano, iż pochodzi z 1927 roku: „Dr Ruppin’s family in 1927. From left to right. Rafi, Mrs Ruppin holding Aya, Ruth, Dr Ruppin and Carmella”.

1926 1927 Rodzina Ruppinów

Tematy pokrewne