Lea Goldmann

Lea Goldmann27 lutego 1943 roku w getcie w Terezinie o godzinie 13:30 zmarła Lea Goldmann. Ofiara Holokaustu. Do getta w Terezinie została deportowana transportem I/76-9599, 5.11.1942 r. (Berlin → Terezin), jej akt zgonu nr 20500 dostępny jest w portalu holocaust.cz [plik JPG]. Ostatni adres zameldowania Lei Goldmann to Berlin, Bachstrasse 11.

Lea Goldmann [zob. Památník Terezín (Terezín Memorial)] urodziła się 17 września 1877 roku w Rawiczu. Jej ojcem był Samuel (Shmuel) Goldmann, matką Marie (Miriam) Goldmann z domu Ehrlich, co potwierdza akt urodzenia nr 286 sporządzony 20 września 1877 roku w Rawiczu. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/19. [Księga urodzeń - miasto]. 1877. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”.

W Centralnej Bazie Ofiar Zagłady - The Central Database of Shoah Victims' Names, dostępnej na stronie internetowej Instytutu Yad Vashem, znajdują się trzy zapisy dotyczące Lei Goldmann, zmarłej 27 lutego 1943 roku w terezińskim getcie. Według dwóch z nich Lea Goldmann urodziła się 17 września 1877 roku w Rawiczu (niem. Rawitsch), zmarła 27 lutego 1943 roku w getcie w Terezinie [zob. List of Jewish victims from the Memorial book "Victims of the Persecution of Jews under the National Socialist Tyranny in Germany 1933 - 1945" prepared by the German Federal Archives oraz Gedenkbuch Berlins der jüdischen Opfer des Nazionalsozialismus, Freie Universität Berlin, Zentralinstitut für sozialwissenschaftliche Forschung, Edition Hentrich, Berlin 1995 (Memorial Book of the Jewish victims of National Socialism in Berlin, Free University of Berlin)]. Identyczne dane znajdują się na stronach internetowych Bundesarchiv [zob. Memorial Book Victims of the Persecution of Jews under the National Socialist Tyranny in Germany 1933-1945], Památník Terezín (Terezín Memorial), Arolsen Archives [zob. „Ghetto Theresienstadt Card File”. Reference Code: 11422001. Number of documents: 177414. / „AJDC Berlin Card File (Deportations)”. Reference Code: DE ITS 1.2.1.2. Number of documents: 44628. / „AJDC Berlin Card File (Deportations)”. Reference Code: 15510029. Creation Date: 1942-11-04 - 1942-11-06. Number of documents: 20] oraz w akcie zgonu Lei Goldmann dostępnym w portalu holocaust.cz [plik JPG].

Według trzeciego zapisu dostępnego w Centralnej Bazie Ofiar Zagłady - The Central Database of Shoah Victims' Names - Lea Goldmann urodziła się 26 września 1879 roku w Rawiczu (niem. Rawitsch), jako rok śmierci podano 1943 rok [zob. Yad Vashem - Pages of Testimony Names Memorial Collection. Opis” This information is based on a Page of Testimony submitted by her cousin, Beila Rakhel Nakhman”]. Do dokumentu dołączona jest fotografia Lei Goldmann [zob. Yad Vashem Photo Collections. Opis: „Photograph of Goldmann, Goldman, Lea”. [Plik JPG] Sygnatura (Item ID): 14262725. Archival Signature 15000/14262725.]. Na podstawie zapisów w księgach urodzeń miasta Rawicza sporządzonych w roku 1877 i 1879 potwierdzić można, iż data urodzenia Lei Goldmann, to 17 września 1877 roku. W księdze urodzeń (miasto - Rawicz) z 1879 roku znajdującej się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie nie odnajdziemy aktu urodzenia Lei Goldmann - zdigitalizowana wersja księgi urodzeń dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”, Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/31. [Księga urodzeń - miasto]. Dokument potwierdzający, że 17 września 1877 roku w Rawiczu przyszła na świat Lea Goldman, której ojcem był Samuel (Shmuel) Goldmann, matką Marie (Miriam) Goldmann z domu Ehrlich, znajduje się w księdze urodzeń (miasto Rawicz) z 1877 roku -zdigitalizowana wersja księgi urodzeń dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”, Archiwum Państwowe w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/19. [Księga urodzeń - miasto], akt urodzenia nr 286 sporządzony 20 września 1877 roku w Rawiczu [Skan nr 293].

Fot. Lea Goldmann (1877-1943), fragment fotografii. Dostęp online: Yad Vashem Photo Collections. Opis zdjęcia: „Photograph of Goldmann, Goldman, Lea”. Sygnatura (Item ID): 14262725. Archival Signature: 15000/14262725. [Plik: JPG].

1877 Lea Goldmann akt urodzenia 1877 1943 Lea Goldmann. Yad Vashem Pages of Testimony Names Memorial Collection 1943 Lea Goldmann akt zgonu
 

Lea Goldmann (1877-1943), powyżej zdigitalizowane dokumenty:

  1. Akt urodzenia nr 286, dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/19. [Księga urodzeń - miasto]. 1877. Dokument dostępny jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”.
  2. Yad Vashem - Pages of Testimony Names Memorial Collection. Opis ”This information is based on a Page of Testimony submitted by her cousin, Beila Rakhel Nakhman”
  3. Akt zgonu nr 20500, dokument dostępny jest w portalu holocaust.cz.
Lista przewozowa dane osób deportowanych z Berlina do getta w Terezinie (5.11.1942)  

Fragment listy transportowej  z danymi Żydów deportowanych z Berlina do getta w Terezinie (transportem I/76-9599, 5.11.1942 r.), na której jest również Lea Goldmann, poz. 30. Dostęp online: Archiwum Cyfrowe Arolsen Archives. „AJDC Berlin Card File (Deportations)”. Reference Code: 15510029. Creation Date: 1942-11-04 - 1942-11-06. Number of documents: 20.

 

 

Lea Goldmann (1877 1943) karta z kartoteki getta w Terezinie Karta z kartoteki getta w Terezinie, na której zapisano imię oraz nazwisko Lea Goldmanová (Lea Goldmann). Datę i miejsce urodzenia: 17.II.1877 Rawitsch (Rawicz) oraz datę śmierci 27.II.1943. Podany jest również numer transportu do getta w Terezinie: I/76-9599. W wykazach teresińskiego getta rzymska „I” oznaczała Berlin, z kolei „76” to 76. ze 123 transportów z Berlina zorganizowanych przez władze nazistowskie w czasie II wojny światowej składających się głównie ze starszych deportowanych do getta Żydów. Liczba „20500” oznacza numer aktu zgonu Lei Goldmann. Dostęp online: Archiwum Cyfrowe Arolsen Archives. „Ghetto Theresienstadt Card File”. Reference Code: 11422001. Number of documents: 177414.
Lea Goldmann (1877 1943) karta z kartoteki AJDC Berlin Card File (Deportations) Karta będąca częścią sporządzonej po II wojnie światowej przez American Jewish Joint Distribution Committee kartoteki zawierającej informacje o zamordowanych lub deportowanych Żydach. Dostęp online: Archiwum Cyfrowe Arolsen Archives. „AJDC Berlin Card File (Deportations)”. Reference Code: DE ITS 1.2.1.2. Number of documents: 44628.

Tematy pokrewne