Featured

Albert Bucki

Albert Bucki7 grudnia 1942 roku w getcie w Terezinie o godzinie 9:00 zmarł Albert Bucki [zob. Památník Terezín (Terezín Memorial)]. Ofiara Holokaustu. Do terezińskiego getta został deportowany transportem II/25-57, 10-11.9.1942 r. (Nürnberg → Terezin), jego akt zgonu nr 14031 dostępny jest w portalu holocaust.cz [plik JPG].

Albert Bucki urodził się 6 lutego 1870 roku w Rawiczu. Jego żoną była urodzona 7 czerwca 1878 roku w Lesznie (niem. Lissa) Gertrud Glogauer. Na podstawie zachowanego aktu urodzenia nr 172 sporządzonego 8 czerwca 1878 roku w Lesznie (niem. Lissa) można stwierdzić, iż jej ojcem był Louis Glogauer, matką Paula [Pauline (Leibe)] Glogauer z domu Ollendorff. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Leszno. Sygnatura: 34/427/0/1.1/25. [Księga urodzeń - miasto]. 1878. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach” [skan nr 172].

Analizując dokument zawarcia małżeństwa przez rodziców Gertrud Glogauer dowiadujemy się, iż jej matka Paula [Pauline (Leibe)] Glogauer z domu Ollendorff (jej ojcem był Josua Ollendorff, matką Jettel Ollendorff z domu Kopp) urodziła się i mieszkała w Sarnowie (niem. Sarne), a ojciec Louis Glogaauer (jego ojcem był Hirsch Glogauer, matką Bertha Glogauer z domu Sachs) urodził się i mieszkał w Lesznie (niem. Lissa). Paula [Pauline (Leibe)] Ollendorff i Louis Glogauer zawarli związek małżeński 16 grudnia 1874 roku w Sarnowie (niem. Sarne), co potwierdza akt małżeństwa nr 3 sporządzony tego samego dnia. Przed urzędnikiem stanu cywilnego stawili się również świadkowie: Julius Ephraim oraz Isaac Schwerzenski. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Sarnowa. Sygnatura: 34/442/0/2.2/2. [Księga małżeństw]. 1874. Zdigitalizowana wersja aktu małżeństwa dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach” [skan nr 10 oraz skan nr 11].

Poniżej:

  1. Akt urodzenia, Gertrud Glogauer, 1878 rok.
  2. Akt małżeństwa, Paula [Pauline (Leibe)] Ollendorff, Louis Glogauer, 1874 rok [skan nr 10 oraz skan nr 11].
Gertrud Glogauer akt urodzenia 1878P.Ollendorff L.Glogauer akt małżeństwa 1874 (skan nr 10)P.Ollendorff L.Glogauer akt małżeństwa 1874 (skan nr 11)

Albert Bucki i Gertrud Bucki z domu Glogauer mieszkali początkowo w Krefeld, tam urodziły się ich trzy córki: Paula (1904), Johanna (1907) oraz Herta (1911). W 1916 roku rodzina przeniosła się do Norymbergi (niem. Nürnberg), gdzie Albert prowadził sklep z odzieżą i meblami. 10 września 1942 Albert i Gertrud Bucki zostali deportowani do getta w Terezinie, ostatni adres zamieszkania przed deportacją do getta to Hochstraße 32.  Albert Bucki zmarł 7 grudnia 1942 roku. Gertrud Bucki zmarła 11 lipca 1944 roku. [zob. portal holocaust.cz]. Ofiary Holokaustu.

Poniżej: Kadr z filmu dostępnego na stronie internetowej „Stolpersteine in Nürnberg”. Norymberga (niem. Nürnberg) kamienica przy Hochstraße 32, ostatni adres zamieszkania Alberta i Gertrud Bucki przed deportacją do getta w Terezinie 10 września 1942 roku.

Kadr z filmu Kamienica Hochstrasse 32 Norymberga

Poniżej:

  1. Albert Bucki (1870-1942). Fotografia, (ca) 1930 r. Zdjęcie dostępne jest na stronie internetowej „Stolpersteine in Nürnberg”. Podpis pod zdjęciem: ”Albert Bucki, Porträtfotografie um 1930. (Stadtarchiv Nürnberg, C21/VII Nr. 20)”.
  2. Gertrud Bucki z domu Glogauer (1878-1944). Fotografia, (ca) 1930 r. Zdjęcie dostępne jest na stronie internetowej „Stolpersteine in Nürnberg”. Podpis pod zdjęciem: ”Gertrud Bucki, Porträtfotografie um 1930. (Stadtarchiv Nürnberg, C21/VII Nr. 20)”.
  3. Stolpersteine („kamienie pamięci”) poświęcone pamięci Gertrud Bucki z domu Ollendorff oraz Alberta Buckiego. Fragment fotografii. Opis: „Stolpersteine für Albert und Gertrud Bucki, Martin Selling und Antonie Rosenstein in Nürnberg, Hochstraße 32. Freud, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons. Autor: Freud [Plik JPG].
Albert Bucki 1870 1942Gertrud Bucki 1878 1944Stolpersteine Kamienie pamięci Albert Gertrud Bucki

Albert Bucki (1870-1942), dane dostępne w: 1) Centralnej Bazie Danych Ofiar Zagłady - Yad Vashem. The World Holocaust Remembrance Center. The Central Database of Shoah Victims' Names: a) List of Jewish victims from the Memorial book "Victims of the Persecution of Jews under the National Socialist Tyranny in Germany 1933 - 1945" prepared by the German Federal Archives. b). Terezinska Pametni Kniha [Theresienstädter Gedenkbuch], Terezinska Iniciativa, vol. I-II Melantrich, Praha 1995, vol. III Academia Verlag, Prag 2000 (Memorial Book Theresienstadt, Terezin Initiative). c) Transport II/25, Train Da 512 from Nuernberg, Nürnberg (Nürnberg), Bavaria,Germany to Theresienstadt, Ghetto, Czechoslovakia on 10/09/1942. 2) Bundesarchiv. Memorial Book Victims of the Persecution of Jews under the National Socialist Tyranny in Germany 1933-1945.

Poniżej:

  1. Albert Bucki (1870-1942), akt zgonu nr 14031 dostępny jest w portalu holocaust.cz [plik JPG].
  2. Fragment listy zawierającej imiona i nazwiska osób deportowanych z Norymbergii (niem. Nürnberg) do getta w Terezinie. Na liście znajdują się między innymi Albert Bucki (nr 57) oraz jego żona Gertrud Bucki (nr 58). Opis: „Deportations from Nuremberg to Krasniczyn, Theresienstadt and to CC Auschwitz, Dachau and Buchenwald (1942-1944)”. Dostęp online: Archiwum Cyfrowe Arolsen Archives. Reference Code: 8227402. Creation Date: 1942-04-23 - 1944-01-17. Number of documents: 12. [Plik JPG].
1942 Albert Bucki akt zgonu nr 14031Lista 1942 Albert i Gertrud Bucki

Gertrud Bucki (1878-1944), dane dostępne w: 1) Centralnej Bazie Danych Ofiar Zagłady - Yad Vashem. The World Holocaust Remembrance Center. The Central Database of Shoah Victims' Names: a) List of Jewish victims from the Memorial book "Victims of the Persecution of Jews under the National Socialist Tyranny in Germany 1933 - 1945" prepared by the German Federal Archives. b). Terezinska Pametni Kniha [Theresienstädter Gedenkbuch], Terezinska Iniciativa, vol. I-II Melantrich, Praha 1995, vol. III Academia Verlag, Prag 2000 (Memorial Book Theresienstadt, Terezin Initiative). c) Transport II/25, Train Da 512 from Nuernberg, Nürnberg (Nürnberg), Bavaria,Germany to Theresienstadt, Ghetto, Czechoslovakia on 10/09/1942. 2) Bundesarchiv. Memorial Book Victims of the Persecution of Jews under the National Socialist Tyranny in Germany 1933-1945.

Poniżej:

  1. Albert Bucki (1870-1942), karta z kartoteki getta w Terezinie. Karta z kartoteki getta w Terezinie, na której zapisano imię oraz nazwisko Albert Bucki. Datę i miejsce urodzenia: 6.2.70 [1870 rok] Rawitsch (Rawicz) oraz datę śmierci 7.12.42 [1942 rok]. Podany jest również numer transportu do getta w Terezinie: II/25-57. Liczba „14031” oznacza numer aktu zgonu Alberta Buckiego. Dostęp online: Archiwum Cyfrowe Arolsen Archives. „Ghetto Theresienstadt Card File”. Reference Code: 11422001. Number of documents: 177414. [Plik JPG].
  2. Gertrud Bucki Bucki (1878-1944), karta z kartoteki getta w Terezinie. Karta z kartoteki getta w Terezinie, na której zapisano imię oraz nazwisko Gertrud Bucki. „Rakev č.” numer trumny 24824, „krem.” kremacja 12.7.1944 rok. Dostęp online: Archiwum Cyfrowe Arolsen Archives. „Ghetto Theresienstadt Card File”. Reference Code: 11422001. Number of documents: 177414. [Plik JPG].
Karta z kartoteki getta w Terezinie Albert BuckiKarta z kartoteki getta w Terezinie Gertrud Bucki

Tematy pokrewne