Akty urodzenia

Rosalie Martha Ruppin

24 maja 1877 roku w Rawiczu urodziła się Rosalie Martha Ruppin [w akcie urodzenia nr 174 sporządzonym 26 maja 1877 roku zapisano dwa imiona w tej właśnie kolejności]. Jej ojcem był Albert Ruppin, matką Caecilie [Cäcilie] Ruppin z domu Boreck [w rejestrach urzędników stanu cywilnego (Standesbeamte) w Rawiczu, sporządzonych w latach 1876-1885, występuje również forma nazwiska Borck].

Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/19. [Księga urodzeń - miasto]. 1877. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 180.

1877 Rosalie Martha Ruppin akt urodzenia

1877-Rosalie-Martha-Ruppin-akt-urodzenia

Tematy pokrewne