Akty urodzenia

Arthur Ruppin

1 marca 1876 roku w Rawiczu urodził się Arthur Ruppin [w akcie urodzenia nr 82 sporządzonym 2 marca 1876 roku zapisano dwa imiona: Simon Arthur, w tej właśnie kolejności]. Jego ojcem był Albert Ruppin, matką Caecilie [Cäcilie] Ruppin z domu Boreck [w rejestrach urzędników stanu cywilnego (Standesbeamte) w Rawiczu, sporządzonych w latach 1876-1885, występuje również forma nazwiska Borck].

Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/13. [Księga urodzeń - miasto]. 1876. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia Arthura Ruppina dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 85.

1876 Arthur Simon Ruppin akt urodzenia

1876-Arthur-Ruppin-akt-urodzenia

Tematy pokrewne