Zdjęcia, karty pocztowe

Karta pocztowa. Dom towarowy "Bry's", (ca) 1920

Czytaj więcej...W 1902 roku żydowscy kupcy urodzeni w Rawiczu (niem. Rawitsch), bracia Nathan Bry (1854-1935) i Louis Bry (1861-1928), oraz ich wspólnik biznesowy I.D. Block otworzyli w Memphis w stanie Tennessee dom towarowy „Bry’s”. Pierwotnie był on zlokalizowany w budynku na rogu Main Street i Adams Avenue. Wszystkie towary można było kupić jedynie za gotówkę, podobna polityka obowiązywała w rozliczeniach z dostawcami. W związku z dynamicznym rozwojem sprzedaży wspólnicy kupili w 1908 roku The Equitable Building na rogu Main Street i Jefferson Avenue i tam przenieśli siedzibę domu towarowego „Bry’s”.

Featured

Karta pocztowa „Rawitsch, Berlinerstrasse”, (ca) 1914-1915

Czytaj więcej...„Rawitsch, Berlinerstrasse”, „Rawicz, ulica Berlińska”, (ca) 1914-1915. Karta z obiegu pocztowego. Wydawca: Schleische Lichtdruck- u. graph. Kuntanstalt, Breslau II. (Tivoli). Numer 32 434. Stempel pocztowy: „Liegnitz”, „Legnica”. Data: 11.06.1917 rok. Karta pocztowa pochodzi ze zbiorów Tomasza Dyby. Jako ciekawostkę można podać, iż w „spisie nazw ulic i placów w mieście Rawiczu” sporządzonym na wniosek Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rawiczu w listopadzie 1953 roku Berlinerstrasse (później ul. Paderewskiego, obecnie ul. Wojska Polskiego) nosiła nazwę Bohaterów Stalingradu. Na mocy uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Rawiczu z dnia 28 grudnia 1956 r. (Uchwała nr XII/60/56) zmieniono nazwę ulicy Bohaterów Stalingradu na Wojska Polskiego.

Karta pocztowa „Rawitsch. Berlinerstrasse”, (ca) 1909

Czytaj więcej...Karta bez obiegu pocztowego „Rawitsch. Berlinerstrasse.” Rawicz. Ulica Berlińska, (ca) 1909 rok, obecnie ulica Wojska Polskiego. Wydawca: Magdalena Danitz. Rawitsch [Berlinerstrasse 174]. Karta pocztowa pochodzi ze zbiorów Tomasza Dyby. Jako ciekawostkę można podać, iż w „spisie nazw ulic i placów w mieście Rawiczu” sporządzonym na wniosek Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rawiczu w listopadzie 1953 roku Berlinerstrasse (później ul. Paderewskiego, obecnie ul. Wojska Polskiego) nosiła nazwę Bohaterów Stalingradu. Na mocy uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Rawiczu z dnia 28 grudnia 1956 r. (Uchwała nr XII/60/56) zmieniono nazwę ulicy Bohaterów Stalingradu na Wojska Polskiego.