Julius Asch

Julius AschJulius Asch urodził się 30 sierpnia 1875 roku w Rawiczu w rodzinie żydowskich kupców i bankierów. Jego ojcem był Wolff Asch, matką Seraphine Asch z domu Auerbach, co potwierdza akt urodzenia nr 257 sporządzony 3 września 1875 roku. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura:34/439/0/1.1/7. [Księga urodzeń - miasto]. 1875.

W 1899 Julius Asch wyjechał z Rawicza do Hamburga, został praktykantem w założonej w 1838 roku firmie Charles Lavy & Co. Po zakończeniu praktyki pozostał w firmie, w 1914 roku został wspólnikiem, w 1916 roku wszedł do zarządu firmy, a w 1919 roku założył zależną od Charles Lavy & Co. firmę LACO Export Co. produkującą jedwabne szale i krawaty, która stała się jedną z wiodących marek w tym segmencie rynku. W 1934 roku, poślubił Ernę Basse, siostrę administratora swych dóbr Marienhöhe. Erna Asch z domu Basse zmarła w 1969 roku.

 

Fot. Juliusch Asch i jego żona Erna Asch z domu Basse. Fotografia pochodzi z książki „Verschweig uns nicht. Nachdenken über Julius Asch in Blankenese”. Autorka: Gisela Dulon. Grindeldruck GmbH. Gisela und Günter Dulon. Hamburg 2003, s. 25. Zdigitalizowana wersja książki dostępna jest na stronie internetowej Verein zur Erforschung der Geschichte der Juden in Blankenese.

Julius Asch Erna Asch z domu Basse

Julius Asch zmuszony przez władze nazistowskie do pozbycia się majątku popełnił samobójstwo 2 stycznia 1939 roku topiąc się w Łabie, jego ciało zostało odnalezione 12 stycznia 1939 roku.

Gisela Dulon, "Verschweig uns nicht. Nachdenken über Julius Asch in Blankenese". Grindeldruck GmbH. Gisela und Günter Dulon. Hamburg 2003. Zdigitalizowana wersja książki dostępna jest na stronie internetowej Verein zur Erforschung der Geschichte der Juden in Blankenese.

Verschweig uns nicht. Nachdenken über Julius Asch in Blankenese

Fot. Juliusch Asch (1875-1939). Fotografia portretowa pochodzi z książki „Verschweig uns nicht. Nachdenken über Julius Asch in Blankenese”. Autorka: Gisela Dulon. Grindeldruck GmbH. Gisela und Günter Dulon. Hamburg 2003, s. 10. Zdigitalizowana wersja książki dostępna jest na stronie internetowej Verein zur Erforschung der Geschichte der Juden in Blankenese.

Tematy pokrewne