Jochem Mannes Feige

Jochem Mannes FeigeJochem Mannes Feige (Jochanan Mannes Feige) urodził się w 1800 roku w Rawiczu, zmarł 9 września 1877 roku w Pleszewie (niem. Pleschen), gdzie był rabinem, zob. Aaron Heppner (Rabbiner in Koschmin), Isaak Herzberg (Lehrer in Bromberg), „Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jued. Gemeinden in den Posener Landen nach gedruckten und ungedruckten Quellen”. Koschmin - Bromberg, Selbstverlage der Verfasser, 1909, s. 292, 701, 895. Dostęp online: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

W serwisie „Szukaj w Archiwach” znajduje się zdigitalizowana wersja aktu zgonu (nr 131) sporządzonego 10 września 1877 roku w Pleszewie (niem. Pleschen), w którym zapisano, że rabin Manasse Feige [Jochem Mannes Feige (Jochanan Mannes Feige)] zmarł w Pleszewie (niem. Pleschen), w wieku 82 lat, 8 września 1877 roku o godz. 11:00 wieczorem. Jako miejsce i datę urodzin urzędnik stanu cywilnego wpisał: Rawicz, 2 maja 1795 roku. W akcie zgonu podano, że żoną rabina była Hanne z domu Elsner, a ojcem Michael Feige. Dokument pochodzi z zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Pleszew - obwód miejski. Sygnatura: 11/735/0/3/12. [Księga zgonów] 1877. Dostęp online: Serwis „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 70.

 

Fot. Rabin Jochem Mannes Feige (Jochanan Mannes Feige), portret [w:] Aaron Heppner (Rabbiner in Koschmin), Isaak Herzberg (Lehrer in Bromberg), „Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jued. Gemeinden in den Posener Landen nach gedruckten und ungedruckten Quellen”. Koschmin - Bromberg, Selbstverlage der Verfasser, 1909, s. 701. Dostęp online: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

Tematy pokrewne