Hirsch Gradenwitz

GrandewitzHirsch Gradenwitz (Zvi Hugo Gradenwitz), rabin, urodził się 13 września 1876 r. w Rawiczu. Jego ojcem był Menachem Joseph Gradenwitz, matką Johanna Gradenwitz z domu Jaffe, co potwierdza akt urodzenia nr 314 sporządzony 13 września 1876 roku. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/13. [Księga urodzeń - miasto]. 1876. Skan nr 323.

Przodkiem rabina Hirscha Gradenwitza (1876-1943) był pierwszy rawicki rabin Menachem Mendel Gradenwitz, sprawujący tę funkcję w latach 1755-1792, który zmarł w Rawiczu 12 marca 1792 roku i został pochowany na tutejszym cmentarzu żydowskim.

Hirsch Gradenwitz był między innymi rabinem w Tarnowskich Górach oraz Hanau. Jego żoną była Rosa Gradenwitz z domu Bondi (1878-1943). W 1943 roku został deportowany do KL Auschwitz-Birkenau, niemieckiego nazistowskiego obozu śmierci i zagłady, gdzie został zamordowany 19 listopada 1943 roku - The Central Database of Shoah Victims' Names. Istnieje również dokument, według którego rabin Hirsch Gradenwitz został zamordowany w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady KL Lublin (Majdanek) - The Central Database of Shoah Victims' Names.

Hirsch Gradenwitz był najstarszym z rodzeństwa, w Rawiczu urodzili się trzej jego bracia (zmarł jeden z nich, Adolf Gradenwitz, 1883-1884) oraz dwie siostry (zmarła Flora Gradenwitz, 1879-1880).

Raphael Gradenwitz - urodził się 6 marca 1878 roku w Rawiczu (Rawitsch Nr 138/39 I - obecnie ulica Średnia, kwartał ulic: Średnia, Wały Tadeusza Kościuszki, Wały Jarosława Dąbrowskiego, Mikołaja Kopernika). Jego ojcem był Menachem Joseph Gradenwitz, matką Johanna Gradenwitz z domu Jaffe, co potwierdza akt urodzenia nr 73 sporządzony 7 marca 1878 roku w Rawiczu. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/25. [Księga urodzeń - miasto]. 1878. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 75.

Flora Gradenwitz - urodziła się 23 października 1879 roku w Rawiczu. Jej ojcem był Menachem Joseph Gradenwitz, matką Johanna Gradenwitz z domu Jaffe, co potwierdza akt urodzenia nr 330 sporządzony 24 października 1879 roku w Rawiczu. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/31. [Księga urodzeń - miasto]. 1879. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 331.

Flora Gradenwitz - zmarła 3 września 1880 roku zmarła w Rawiczu, co znajduje potwierdzenie w sporządzonym 5 września 1880 roku akcie zgonu nr 228. W dokumencie zapisano, iż Flora Gradenwitz zmarła w wieku 10 miesięcy i 10 dni, jej ojcem był Menachem Joseph Gradenwitz, matką Johanna Gradenwitz z domu Jaffe. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/3.1/41. [Księga zgonów - miasto]. 1880. Zdigitalizowana wersja aktu zgonu dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 231.

Benno Gradenwitz - urodził się 28 lutego 1882 roku w Rawiczu. Jego ojcem był Menachem Joseph Gradenwitz, matką Johanna Gradenwitz z domu Jaffe, co potwierdza akt urodzenia nr 68 sporządzony 2 marca 1882 roku w Rawiczu. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/49. [Księga urodzeń - miasto]. 1882. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 71.

Adolf Gradenwitz - urodził się 8 listopada 1883 roku w Rawiczu. Jego ojcem był Menachem Joseph Gradenwitz, matką Johanna Gradenwitz z domu Jaffe, co potwierdza akt urodzenia nr 322 sporządzony 8 listopada 1883 roku w Rawiczu. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/56. [Księga urodzeń - miasto]. 1883. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 321.

Adolf Gradenwitz - zmarł 23 sierpnia 1884 roku zmarł w Rawiczu, co znajduje potwierdzenie w sporządzonym 24 sierpnia 1884 roku akcie zgonu nr 230. W dokumencie zapisano, iż Adolf Gradenwitz zmarł w wieku 9 miesięcy i 20 dni, jego ojcem był Menachem Joseph Gradenwitz, matką Johanna Gradenwitz z domu Jaffe. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/3.1/66. [Księga zgonów - miasto]. 1884. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 234.

Lea Gradenwitz - urodziła się 6 listopada 1885 roku w Rawiczu. Jej ojcem był Menachem Joseph Gradenwitz, matką Johanna Gradenwitz z domu Jaffe, co potwierdza akt urodzenia nr 309 sporządzony 6 listopada 1885 roku w Rawiczu. Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/68. [Księga urodzeń - miasto]. 1885. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 312.

Fot. Rabin Hirsch Gradenwitz (Zvi Hugo Gradenwitz) (1876-1943), fotografia wykonana prawdopodobnie w latach 1917-1918 pochodzi ze strony internetowej - pomnika upamiętniającego holenderskich Żydów, ofiary Holokaustu.

Tematy pokrewne