Eugenie Jenny Stern z domu Rosenthal

Eugenie Jenny Stern z domu RosenthalEugenie (Jenny) Stern z domu Rosenthal (1862/63-1907) urodziła się w Rawiczu, jej synem był Otto Stern (1888-1969), laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki (1943)

W książce, z której pochodzi zdjęcie jako rok jej urodzin podany jest 1863, natomiast w akcie małżeństwa Oskara Sterna i Eugenie (Jenny) Rosenthal jako rok urodzenia zapisano 1862. Związek małżeński rodziców noblisty zawarty został w Rawiczu 9 listopada 1886 roku, co potwierdza akt ślubu nr 133 znajdujący się w zbiorach Archiwum Państwowego w Lesznie.

Fot. Eugenie (Jenny) Stern z domu Rosenthal (1862/63-1907), fragment zdjęcia pochodzi z książki: „Otto Sterns gesammelte Briefe - Band 1. Hochschullaufbahn und die Zeit des Nationalsozialismus”. Herausgegeben von Horst Schmidt-Böcking, Alan Templeton, Wolfgang Trageser. 1. Aufl. 2018. Springer-Verlag GmbH. Berlin, Germany: Springer Spektrum, 2018. Podpis pod zdjęciem: „Otto Sterns Eltern: Oscar Stern (1850-1919) und Eugenie Stern geb. Rosnethal (1863-1907) (Bildquelle: Familienbesitz Templeton [TEM]).” Dostęp online: Google Books.  eBook - Springer Link.

Na zdjęciu od lewej: Otto Stern (1888-1969), Albert Einstein (1879-1955) oraz niezidentyfikowany starszy mężczyzna. Tytuł fotografii: „Otto Stern, Albert Einstein, and unidentified older man”. Photograph by B.A. Balassa, Berlin. Nazwa pliku: cubanc_79_25_01223882a.tif. Zdjęcie niedatowane. Dostęp: The Online Archive of California, The California Digital Library (The University of California).

Otto Stern i Albert Einstein

Na zdjęciu (poniżej) Otto Stern (1888-1969) jego matka oraz rodzeństwo przyszłego noblisty. W centralnym miejscu Eugenie (Jenny) Stern z domu Rosenthal (1862/63-1907) urodzona w Rawiczu (niem. Rawitsch) matka Ottona, który stoi obok niej. Rodzeństwo Otto Sterna: pierwsza od prawej Berta Stern (1889-1963), w środku stoi Elise Stern (1899-1945), pierwsza od lewej Lotte Stern (1897-1912), siedzi Kurt Stern (1892-1938). Zdjęcie pochodzi z książki: „Otto Sterns gesammelte Briefe - Band 1. Hochschullaufbahn und die Zeit des Nationalsozialismus”. Herausgegeben von Horst Schmidt-Böcking, Alan Templeton, Wolfgang Trageser. 1. Aufl. 2018. Springer-Verlag GmbH. Berlin, Germany: Springer Spektrum, 2018. Podpis pod zdjęciem: „v.r.: Schwestern Berta Stern (1889-1963) und Lotte Stern (1897-1912), Mutter Eugenie Stern, Otto Stern, Schwester Elise Stern (1899-1945) und Bruder Kurt Stern (1892-1938) (Bildquelle: Familienbesitz Templeton [TEM]).” Dostęp online: Google Books. eBook - Springer Link. „(…)Otto was one of five children, two brothers and three sisters. The father, Oscar, had married Eugenie Rosenthal, of Rawitsch”. Fragmenty tekstu pochodzą z publikacji: „Otto Stern 1888-1969”. A Biographical Memoir by Emilio Segrè . National Academy of Sciences. Washington D.C. 1973.

Sternowie fotografia rodzinna

Na zdjęciu (poniżej) pierwszy od prawej Otto Stern (1888-1969), w środku jego brat Kurt Stern (1892-1938), pierwsza od lewej siostra Berta Stern (1889-1963). Fotografia została wykonana około 1895 roku we Wrocławiu (niem. Breslau), do którego rodzina Sternów przeprowadziła się z Żor (niem. Sohrau) w roku 1892. Autorem zdjęcia jest Eduard van Delden, jeden z pionierów wrocławskiej fotografii. Rodzeństwo Sternów: Otto (1888-1969) i jego siostra Berta (1889-1963) urodzili się w Żorach (niem. Sohrau), we Wrocławiu (niem. Breslau) urodzili się: Kurt Stern (1892-1938), Lotte Stern (1897-1912) oraz Elise Stern (1899-1945). Fot. Tytuł fotografii: „Sister Berta, brother Kurt, and Otto Stern at right”. Photograph by Ed. van Delden, Breslau. Nazwa pliku: cubanc_79_25_01223816a.tif. Dostęp: The Online Archive of California, The California Digital Library (The University of California).

Otto Kurt Berta

Tematy pokrewne