Akty zgonu

Therese Margarethe Ruppin

20 stycznia 1882 roku w Rawiczu zmarła Therese Margarethe Ruppin, co znajduje potwierdzenie w sporządzonym 21 stycznia 1882 roku akcie zgonu nr 16. W dokumencie zapisano, iż Therese Margarethe Ruppin zmarła w wieku 3 miesięcy i 14 dni. Jej ojcem był Albert Ruppin, matką Caecilie [Cäcilie] Ruppin z domu Boreck [w rejestrach urzędników stanu cywilnego (Standesbeamte) w Rawiczu, sporządzonych w latach 1876-1885, występuje również forma nazwiska Borck].

Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/3.1/53. [Księga zgonów - miasto tom I]. 1882. Zdigitalizowana wersja dokumentu dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 19.

1882 Therese Margarethe Ruppin akt zgonu

1882-Therese-Margarethe-Ruppin-akt-zgonu

Tematy pokrewne