Akty zgonu

Hugo Ollendorff

26 czerwca 1886 roku zmarł w Rawiczu Hugo Ollendorff, co znajduje potwierdzenie w sporządzonym tego samego dnia akcie zgonu nr 279. W dokumencie zapisano, iż Hugo Ollendorff zmarł w wieku 47 lat, 4 miesięcy i 20 dni, jego ojcem był Josef Ollendorff, matką Charlotte Ollendorff z domu Jungmann. W akcie zgonu podano również, że żoną zmarłego była Rosalie Ollendorff z domu Marle. Przed urzędnikiem stanu cywilnego, informując o śmierci Hugona Ollendorffa, stawił się jego brat Jacob Ollendorff (1829-?).

Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/3.1/78. [Księga zgonów - tom I]. 1886. Zdigitalizowana wersja dokumentu dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 281.

1886 Hugo Ollendorff akt zgonu

1886-Akt-zgonu-Hugo-Ollendorff

Tematy pokrewne