Akty zgonu

Flora Gradenwitz

3 września 1880 roku zmarła w Rawiczu Flora Gradenwitz, co znajduje potwierdzenie w sporządzonym 5 września 1880 roku akcie zgonu nr 228. W dokumencie zapisano, iż Flora Gradenwitz zmarła w wieku 10 miesięcy i 10 dni, jej ojcem był Menachem Joseph Gradenwitz, matką Johanna Gradenwitz z domu Jaffe.

Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/3.1/41. [Księga zgonów - miasto]. 1880. Zdigitalizowana wersja aktu zgonu dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 231.

1880 Flora Gradenwitz akt zgonu

1880 Flora Gradenwitz, akt zgonu.

Tematy pokrewne