Akty urodzenia

Siegfried Ruppin

17 stycznia 1880 roku w Rawiczu urodził się Siegfried Ruppin. Jego ojcem był Albert Ruppin, matką Caecilie [Cäcilie] Ruppin z domu Boreck [w rejestrach urzędników stanu cywilnego (Standesbeamte) w Rawiczu, sporządzonych w latach 1876-1885, występuje również forma nazwiska Borck], co potwierdza akt urodzenia nr 18 sporządzony 19 stycznia 1880 roku.

Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/37. [Księga urodzeń - miasto]. 1880. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 21.

1880 Siegfried Ruppin akt urodzenia

1880-Siegfried-Ruppin-akt-urodzenia

Tematy pokrewne