Akty urodzenia

Moritz Martin Ruppin

31 stycznia 1883 roku w Rawiczu urodził się Moritz Martin Ruppin, w akcie urodzenia nr 34 sporządzonym 2 lutego 1883 roku zapisano dwa imiona w tej właśnie kolejności. Jego ojcem był Albert Ruppin, matką Caecilie [Cäcilie] Ruppin z domu Boreck [w rejestrach urzędników stanu cywilnego (Standesbeamte) w Rawiczu, sporządzonych w latach 1876-1885, występuje również forma nazwiska Borck].

Dokument znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. Zespół: Urząd Stanu Cywilnego Rawicz. Sygnatura: 34/439/0/1.1/56. [Księga urodzeń - miasto]. 1883. Zdigitalizowana wersja aktu urodzenia dostępna jest w serwisie „Szukaj w Archiwach”. Skan nr 37.

1883 Moritz Martin Ruppin akt urodzenia

1883-Moritz-Martin-Ruppin-akt-urodzenia

Tematy pokrewne